‘Luchtbemonsteringsapparatuur’

Graag vernam ik of er op het Brugs grondgebied luchtbemonsteringsapparatuur voor het meten van asbestpartikels en dioxines is opgesteld. Zo ja:

  • Hoeveel van dergelijke apparatuur is er opgesteld?
  • Op welke plaatsen is deze opgesteld?
  • Is er mobiele luchtbemonsteringsapparatuur ter beschikking?
  • Hoe frequent wordt er bemonsterd?

Antwoord ontvangen op 16/11/2015

In antwoord op uw schriftelijke vraag over asbestmetingen en metingen van dioxines moeten we meedelen dat er door de stad geen dergelijke metingen worden uitgevoerd. Door de Vlaamse milieumaatschappij worden er in bepaalde steden dioxinemetingen uitgevoerd, maar niet in Brugge. En asbestmetingen worden niet standaard opgevolgd door de Vlaamse milieumaatschappij.