Maquette van de Sint-Donaaskathedraal

Na de opgravingen op de Burg in 1955 van muurfragmenten van het koor, de kruisingstoren van de Romaanse fase en enkele zuilbasementen van het Gotische schip van de Sint-Donaaskathedraal werd er op de Burg een klein monumentje geplaatst. Het werd er niet alleen geplaatst om het historisch belang maar ook om eer te betuigen aan Graaf Karel de Goededie in 1127 in deze kerk werd vermoord. Met kasseien werd de omtrek aangetoond waar de toren had gestaan. In de periode 1987-1989 werden nog opgravingen verricht waarbij onder meer beschilderde bakstenen laatmiddeleeuwse grafkelders werden bloot gelegd.

Naar aanleiding van ‘Brugge Culturele Hoofdstad’ in 2002 werd de maquette verwijderd om er het tijdelijk paviljoen van Toyo Ito te plaatsen. Uiteindelijk werd deze constructie in 2013 afgebroken. Sindsdien wist niemand wat er met dit monumentje was gebeurd.

De maquette werd, na heel wat steurwerk, onlangs terug gevonden. Het stond veilig en binnen opgeborgen en bevindt zich nog steeds in goede staat.

Mijn vraag is simpel en kort.   De Burg zou binnenkort heraangelegd worden. Samen met heel wat Bruggelingen pleit ik om niet alleen het monumentje, maar ook de voornoemde omtrek – door middel van kasseien of ander materiaal waar de toren had gestaan – te integreren in het nieuwe concept bij de heraanleg van de Burg en het terug te plaatsen op dezelfde plaats toen het werd verwijderd in 2002.

Antwoord ontvangen op 13/10/2016

De maquette is indertijd geplaatst na de opgraving die Prof. Dr. Mertens in 1955 uitvoerde naar de resten van de oudste Sint-Donaaskerk, de centraalbouwkerk die onder Arnulf I gebouwd werd tussen 950 en 965. Op basis van de opgegraven muurresten werd de plattegrond van de kerk (zie tekening) in het stratenpatroon zichtbaar gemaakt en een hoek van het rechthoekige koor werd tot ca. 1 meter hoog heropgebouwd. Daarin was een natuurstenen maquette ingewerkt (zie foto). De nieuwste stand van het onderzoek (vooral door Dr. Luc Devliegher, die indertijd de opgraving meemaakte) heeft echter aangetoond dat de maquette niet correct is. Zo is op de maquette een lage westtoren te zien, terwijl men rt nu van overtuigd is dat boven de westbouw twee torentjes uitstaken. Bovendien is de maquette van de kerk opgevat als een ovalen grondplan, terwijl de plattegrond duidelijk aantoont dat het gaat om een zestienhoekige kerk, gebaseerd op een cirkel. De niet correcte maquette terugplaatsen heeft volgens Musea Brugge geen enkele zin. Daarenboven is er voldoende duiding (met illustratie) op de archeologische site aanwezig op de achterzijde van het stadsplan. Dat maakt deel uit van de reeks informatieborden die over de stad zijn verspreid en onder de noemer vallen van ‘Op stap met de Brugse Beer’. Gedetailleerde informatie over de site Sint-Donaas kan je terugvinden in het boek Hubert De Witte (Red.), De Brugse Burg. Van grafelijke versterking tot moderne stadskern (Archeo-Brugge 2), Brugge 1991, 299 pp.