Medicatie in dierenasiel ‘Het Blauwe Kruis’ Brugge

Graag ontving ik informatie i.v.m. de medicatie voor de dieren in ‘Het Blauwe Kruis’ Brugge de voorbije drie jaar, nl. 2012, 2013 en 2014.

° Voorraad medicatie 2012, 2013 en 2014.   ° Soorten medicatie.   ° Aankoopdatum van de medicatie.   ° Hoeveelheid van de medicatie.   ° Jaarlijks verbruik ervan.   ° Huidige voorraad (2015) van de medicatie.

Antwoord ontvangen op 27/10/2015

De heer Johan Schoutteet, voorzitter van Het Blauwe Kruis Brugge meldt het volgende: “Het Blauwe Kruis is geen stedelijke vzw waarvan de gemeenteraad de  algemene vergadering is en het bestuur bestaat uit gemeenteraadsleden. Dus lijkt het mij absoluut een vraag die door ons niet moet beantwoord worden. Geen wettelijke verplichting dus. Toch willen we wel het volgende kwijt. De aankoop van de medicatie ligt volledig in handen van onze dierenartsen die ook zorgen voor de toediening ervan, zij komen dagelijks langs in ons asiel. Wel kan ik u meedelen dat we dit jaar reeds voor € 38.937,58 uitgegeven hebben aan medicatie, dierenartsen, sterilisatie en castratie, bloedonderzoeken en chips.