Met cyanide vervuilde grond in de wijk Kristus Koning

Einde 2011 werd in de Kristus Koningwijk een historische vervuiling vastgesteld, de cyanide zou afkomstig zijn van de voormalige gasfabriek. Met uitzondering van het boren en het zoeken naar de bron en het meten van de graad van de vervuiling, werd tot op heden nog geen schop in de grond geplaatst om er de bodem volgens de wettelijke bepalingen grondig te saneren. De bewoners blijven nog steeds in het ongewisse van wat en wanneer iets zal  gebeuren.

In september 2011 werden, in het kader van grondverzet bij wegenwerken uitgevoerd door TMVW, in de Karel de Floustraat bodemstalen genomen. Zo kwam aan het licht dat er sterke vervuiling was van de bodem onder de wegkoffer: nl. 22 keer de bodemsaneringsnorm voor totale cyanides. Verder onderzoek vertoonde ook sterke verontreinig van het grondwater. In april 2012 werd door Labo Devliegher extra boringen verricht naar staalnames  van bodem en grondwater. In juli 2012 wordt opdracht aan hetzelfde labo gegeven voor een volgende reeks staalnames zowel op openbaar domein als op private percelen aan beide zijden van de straat teneinde afperking te voltooien. Uit dit bodemonderzoek blijkt dat de bodemverontreiniging zich bevindt onder de wegkoffer in de Karel de Floustraat t.h.v. de nrs 71 en 73 en dat die percelen eveneens sterke verontreiniging vertonen. Vanuit de Karel de Floustraat gaat de verontreiniging via de wateraders verder naar de Karel de Stoutelaan en de openbare weg.

Vandaag moet ik nog tussenkomen in een dossier dat reeds lang tot het verleden zou moeten behoren. Een korte historiek:

In september 2011: vaststellen en bodemonderzoek – In maart 2012: ontdekking van cyanide in de grond – Op 23 april 2012: een 1e bewoners-vergadering – Op 1 november 2012: aangetekende brief van de bewoners aan het CBS – Op 18 december 2012: antwoord van burgemeester Moenaert aan de bewoners waarin wordt aangeraden om “geen gewassen te telen, grondwater op te pompen en infrastructuurwerken te doen” –  Op 14 maart 2013: nota voor het CBS – Op 23 mei 2013: een 2e bewonersvergadering – Op 25 februari 2014: Nota voor het CBS – Op 26 augustus 2014: door IVS, nu DS (= Doelgericht Saneren) is een erkende bodemdeskundige aangesteld om het saneringsproject op te starten. Zodra budget beschikbaar krijgt de nv Antea group de gunning. 30 september 2014: startvergadering – Op 2 oktober 2014: verwacht wordt dat de werken kunnen starten in het voorjaar 2015 – Op 13 november 2014: brief van burgemeester Landuyt aan de bewoners. “Verwacht wordt dat het bodemsaneringsproject zal starten eind januari 2015.” – Op 15 september 2015: “De werken moeten aangevat worden voor 1 september 2015.” –  Op 26 juli 2016: het CBS beslist om er ook de nutsvoorzieningen te vernieuwen: “De werken zullen dit jaar niet meer van start gaan. Ik hou u op de hoogte.” In de maand oktober 2016 tenslotte meldt de burgemeester: “Vanaf 24 tot ten laatste 28 oktober a.s. zal in een eerste fase een beperkte sanering plaatsvinden. Voor de tweede fase van de bodemsanering, nl. het ontgraven van de verontreiniging onder de weg, is nog geen exacte timing bekend.”. Sindsdien niks meer.

We zijn nu zes jaar verder en er komt maar geen voortuitgang in dit dossier. Ik mag hier dus terecht spreken over ‘het lof der traagheid’. Het gaat hier wel om de gezondheid van die mensen die in onzekerheid blijven leven. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Neem eindelijk eens jullie verantwoordelijkheid op.

Graag krijg ik een adequaat antwoord op volgende vragen:

  1. Waarom is het sinds de laatste 16 maanden stil en blijven de betrokkenen sindsdien van elke informatie verstoken?  
  2. Wanneer gaan de werken daadwerkelijk van start? Willen jullie tegen einde januari 2018 een definitieve datum pinnen.
  3. Gaan de bewoners, die eventueel hun woning tijdens de werken moeten verlaten, een andere accommodatie ter beschikking krijgen?
  4. Wordt een schadevergoeding voorzien voor de schade aan de voortuin en tuin? Alsook een morele. Ondergaan de getroffen inwoners regelmatig een bloedonderzoek? Bij bloedonderzoek kan de ‘anion gap’ (= laboratoriumwaarde) verhoogd zijn.
  5. Deze grond werd volgens het stadsarchief verkregen door de stad Brugge in 1932. Daarbij wordt expliciet vermeld dat de aanvullingswerken door de reinigingsdienst zullen geschieden. Daarom ook deze vraag: volgens het bodemdecreet het statuut van ‘onschuldig eigenaar’ aan te vragen bij de OVAM.

Geen antwoord ontvangen