Na de aanleg van het voetpad te Sint-Andries

Enkele maanden terug werd een voetpad aangelegd in de Lange Molenstraat vanaf huisnummer 122 (tussen de Doornstraat en de sociale woonwijk). De bewoners waren tevreden dat er eindelijk een voetpad werd aangelegd. Maar ze zijn niet te spreken over de opkuis door de aannemer na het aanleggen van het voetpad: naast het voetpad zijn er heel wat putten, liggen stenen, ook opgedroogde cement. Zelfs nutsleidingen liggen bloot (zie bijgaande foto’s).

Mag ik aandringen dat de aannemer op deze tekortkomingen wordt gewezen en dat hij wordt aangemaand om zo vlug mogelijk alles op te kuisen?

Geen antwoord ontvangen