Na de bedrijfsbrand bij n.v. Deco

Op donderdag 11 augustus 2016 woedde een felle brand bij n.v. Deco waarbij het bedrijf in de as werd gelegd.

Via mijn schriftelijke vraag op 25 augustus 2016 vroeg ik onder meer de gegevens op van de metingen van de luchtkwaliteit op fijn stof en uiteraard het ‘rapport identificatie van asbest in materialen’ omdat er sprake was van mogelijke asbestvervuiling. In een andere schriftelijke vraag op 30 augustus 2016 vroeg ik de lijst op van de klasse 1-bedrijven op. Deze bekwam ik op 13 oktober 2016. In deze bekomen lijst van klasse 1-bedrijven vind ik geen info omtrent n.v. Deco. Maar ik vermoed dat het een klasse 1-bedrijf is. Wat mij opviel was de vermelding van bedrijven die reeds jaren niet meer actief zijn. Misschien best eens oplijsten.

Volgens het verslag van de fijn stofmetingen werd de norm gedurende de brand niet overschreden. Uit het rapport van het erkend asbestlabo daarentegen… Er werden in de onmiddellijke omgeving van het afgebrande bedrijf op zes plaatsen controlemetingen verricht. In omstandigheden die de meting ernstig beïnvloeden, namelijk hevige regen, werd op drie plaatsen chrysotiel (= witte asbest) aangetroffen. Bij droog weer zouden de resultaten nog slechter zijn.

Hoe heeft de toezichthoudende overheid dit aangepakt? Gezien de medische gevolgen, zoals asbestose, zich lang na de blootstelling kan manifesteren – zelfs na dertig jaar – moeten bovendien bij blootstelling aan asbest volgende maatregelen getroffen worden:

  1. melding van de blootstelling aan de toezichthoudende ambtenaar en aan de preventieadviseur-geneesheer;
  2. het opstellen van een register van blootgestelde werknemers   en 
  3. het uitvoeren van een gezondheidstoezicht op de blootgestelde werknemers.

Zijn al die maatregelen genomen?

Werden de bedrijven in de omtrek waar asbestpartikels werden gevonden op de hoogte gebracht van de laboresultaten en werden ze eveneens op de hoogte gebracht van de bovenstaande te nemen  maatregelen voor hun werknemers? 

Antwoord ontvangen op 23/12/2016

Geacht raadslid, Naar aanleiding van uw schriftelijke vraag van 22 november 2016 merk ik dat bij het vorig antwoord een stuk ontbrak (zie bijlage: De Bondt antw-brand Deco). Mijn excuses voor het ongemak. De voornaamste antwoorden stonden namelijk in de brief die ik niet bijgevoegd had. Mvg.