Niet zo fraai zicht langs de vesten (tussen Bloedput en het station)

Graag vestig ik de aandacht op het volgende.

  • a. Er bevindt zich heel wat zwerfvuil, niet alleen op het wandelpad, ook erlangs. Ook in de struiken en aan de oevers. (Misschien een regelmatig werkje voor mensen die zijn tewerkgesteld in sociale economie?)
  • b. In het water ligt heel wat afval zoals o.m. grote takken, fietsen…
  • c. Langs die vesten staan heel wat prachtige uitzonderlijke bomen. Doch vele dode zware takken hangen los in die bomen. De kans is reëel dat er wel eens zo een tak terecht komt op een wandelaar of recreant. Dit is echt gevaarlijk.
  • d. De bomen hebben eens een grondige snoeibeurt nodig.
  • e. Wat de wandelpaden betreft: ik stel mij de vraag waarom destijds de mooie asfalt werd verwijderd. Deze is nu vervangen door grint. Bij hevige regenval spoelt de grint de riolen in. Resultaat daarvan: er ontstaan diepe watergeulen in het wandelpad.

Mag ik vragen om dit eens naderbij te bekijken?

Antwoord ontvangen op 20/08/2013

Na onderzoek van uw diverse vragen m.b.t. zwerfvuil e.a. langs de Brugse vesten kan ik u het volgende mededelen:

  • a. Het zwerfvuil wordt in de vakantieperiode op de vesten en in de parken opgeruimd door werknemers die aangesteld werden via sociale economie en door jobstudenten. Ook de groendienst verwijdert heel regelmatig zwerfvuil.
  • b. De takken op het water worden dit najaar (zoals elk jaar) verwijderd. Ophalen van fietsen en ander zwerfvuil uit het water is een taak voor de dienst leefmilieu die ook dit jaar het nodige zal doen.
  • c. De groendienst maakt een snoeiplan op voor een grondig snoei-onderhoud van de kastanjebomen, maar ook voor alle andere bomen langs de Boeverievest en de Singel. Bedoeling is om inhaalbeweging in te zetten t.o.v. het achterstallig (snoei)onderhoud.
  • d. Het onderhoud van de Dolomietpaden wordt jaarlijks in het werkenplan van de groendienst opgenomen. Daar waar nodig wordt hierbij een extra laag dolomiet opgevoerd om putten en oneffenheden te dempen