Omgewaaide bomen langs de Zeeweg te Sint-Andries

Sedert de zware storm van december verleden jaar zijn er twee grote en zware (beuken?) bomen omgewaaid in de Zeeweg die een reëel gevaar kunnen vormen voor fietsers en automobilisten. Die ontwortelde bomen sloegen bij het omvallen diepe putten langs de rijweg. Na zes maanden is, behoudens wat aangebrachte signalisatie, nog geen werk gemaakt met de opruiming ervan. Het kruisen van twee voertuigen op die plaatsen is niet meer mogelijk.

Mag ik aandringen om die bomen op te ruimen en de berm langs de Zeeweg teherstellen? (In bijlage 2 foto’s van de huidige toestand.)

Antwoord ontvangen op 25/07/2018

Op 11 december 2017 vielen 2 bomen langs de Zeeweg om, op het domein van de heer Bogaert, Zeeweg 72. Tot op heden is de wortelkluit nog niet verwijderd en is de wegzate nog niet hersteld. Tussen december 2017 en vandaag is er correspondentie geweest tussen de stad Brugge en de heer Bogaert. Daarnaast had de stad eveneens contact met haar verzekeringsmaatschappij betreffende dit onderwerp.

De Zeeweg is een buurtweg, bekend in de ‘Atlas der Buurtwegen’ als buurtweg 18. Volgens het provinciaal reglement op buurtwegen, is stad Brugge enkel verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg. De bomen aan de rand van de buurtweg zijn eigendom van de aangelanden, in casu, ten laste van de heer Bogaert.

In het kader van de veiligheid van de openbare weg, wenste de stad onmiddellijk een voorlopige herstelling uit te voeren. De kosten voor het herstel van de schade aan de weg en het verwijderen van de wortelkluit zijn, als eigenaar van de omgevallen bomen, voor rekening van de heer Bogaert. Dit tijdelijk herstel werd uitgevoerd met steenslag om de onveilige toestand enigszins te neutraliseren.

Bovenstaand inzicht betreffende de eigendomstoestand en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid bij uitvoering, herstelling en financiële tussenkomst worden op dit moment nog betwist door de heer Bogaert. Door de stad Brugge wordt gevraagd aan de verzekeringsmaatschappij Ethias een dossier rechtsbijstand aan te maken.

De stad hoopt echter de situatie snel te kunnen oplossen en de verkeerssituatie optimaal te herstellen.