Op-/uitritten naar panden in de Gistelsesteenweg (Sint-Andries)

Sinds de heraanleg van de Gistelsesteenweg tussen de Pastoriestraat en de Sint-Annadreef zijn de opritten naar woningen/bedrijven tot een strikt minimale doorgang herleid. Heel wat autobestuurders parkeren hun wagen zo dicht mogelijk tegenaan de grens van de op-/uitritten. Daardoor is er, vooral bij het uitrijden, geen goede zichtbaarheid meer voor de autobestuurders en ontstaan voor uiterst gevaarlijke situaties. Het risico op aanrijdingen met het wegverkeer komend vanuit Brugge, of omgekeerd, is dan ook reëel. 

Voor de heraanleg was het verboden te parkeren vlak aan de op-/uitritten van de panden. Door wegmarkering of door het plaatsen van paaltjes kon er toen niet geparkeerd worden en was het zicht tijdens het uitrijden heel wat beter.

En zo geschiedde op dinsdag 10 januari ll. Bij het uitrijden van de bedrijfsparking van T. D. T. kwam een voertuig in aanrijding met een andere wagen. Auto’s parkeren daar zelfs op de plaats (= put)  waar een boom werd omgehakt. De zaakvoerder van dit bedrijf zou al meermaals tevergeefs hebben aangedrongen om de oorspronkelijke situatie te herstellen mét aanduiding van verbod te parkeren aan de oprit tot de parking van het bedrijf. Mag ik daarom aandringen om op die plaats alvast markeringen aan te brengen zodanig dat er niet meer kan geparkeerd worden vlak aan de op-/uitrit van die drukke bedrijfsparking?

Verder is het aangewezen om na te gaan, op dat gedeelte van de Gistelsesteenweg, aan welke op-/uitritten – en dit om veiligheidsredenen – er dient te worden aangegeven dat er niet mag worden geparkeerd. De toestand inzake veiligheid van dit stuk Gistelsesteenweg was heel wat beter voor de heraanleg plaats vond.

Mag ik spoedig een positief antwoord verwachten?

Antwoord ontvangen op 05/04/2017

De problematiek inzake de in- en uitritten langs de Gistelse Steenweg werd besproken met de wegbeheerder AWV. Ter hoogte van de bedrijfsparking van T.D.T. zullen fietsstaanders geplaatst worden om het probleem met de zichtbaarheid op de lossen. De zaakvoerder van T.D.T. werd hiervan op het ogenblik van het plaatsbezoek met AWV op de hoogte gebracht. AWV zal instaan voor het plaatsen van de fietsstaanders. Dit dossier moet niet meer aan bod komen in de stedelijke werkgroep verkeer.