Openbaar toilet te Sint-Andries

Ik wil jullie aandacht vestigen op het onvoorstelbaar smerig openbaar toilet dat zich bevindt (aan de halte van De Lijn) langs de Gistelse Steenweg ter hoogte van het kerkhof van de Sint-Andreaskerk. Dit toilet is zeker in maanden niet meer gereinigd. In bijlage een paar foto’s ter staving.

Mag ik aandringen om dit openbaar toilet bij voorrang te reinigen en te ontsmetten? Een grondige renovatie is volgens mij ook een absolute noodzaak.

Antwoord ontvangen op 29/01/2018

Sinds 1 januari 2018 wordt het openbaar toilet aan het kerkhof Sint-Andries wekelijks gereinigd door de firma Cleandienst n.v.

Na overlast door supporters na een thuiswedstrijd van Club Brugge, werd met de schoonmaakfirma overeen gekomen dat het toilet de eerste weekdag na een thuiswedstrijd wordt gereinigd.