Opruimen van dode dieren door de stadsreinigingsdienst

Dode (huis)dieren die gevonden worden langs de openbare weg worden opgeruimd door onze stadsreinigingsdienst. Deze dieren worden na de vondst in de diepvriezer gelegd. Na een zekere tijd worden zij opgehaald om vernietigd te worden. Er wordt evenwel een databank bijgehouden met de beschrijving van het dier, de plaats, de datum en het uur van de vondst.

Ik ben een zoektocht begonnen om te achterhalen hoe de baasjes contact kunnen opnemen met de stadsreinigingsdienst om informatie in te winnen omtrent hun verloren huisdier. Maar het is uiterst moeilijk om daaromtrent enige informatie te vinden. Nochtans ligt het voor de hand. De stadsreinigingsdienst kan zelf contact opnemen met de eigena(a)r(es).  Maar hier stelt zich het probleem. Deze dienst heeft geen chiplezer om deze dieren te identificeren om zo het baasje op de hoogte te brengen.

Daarom mijn voorstel:

  • om voor deze dienst een chiplezer aan te kopen zodat de eigenaars niet langer in het ongewisse blijven over hun verdwenen huisdier;
  • om duidelijk te laten weten waar en op welke wijze er informatie kan worden ingewonnen, bijvoorbeeld onder meer via het Dierenloket van de dienst Leefmilieu en ook de stadsreinigingsdienst.
  • Ook het Brugse dierenasiel ‘Het Blauwe Kruis’ kan deze info op haar website plaatsen.

Antwoord ontvangen op 21/12/2017

Dode dieren op de openbare weg worden opgehaald door de dienst Openbaar Domein (stadsreiniging) en bewaard in een vriezer tot de ophaling door een erkende firma. Na overleg tussen de bevoegde schepenen werd besloten over te gaan tot het aankopen van een chipreader om het chipnummer van het dier te registreren (voor zover de toestand van het dier dit mogelijk maakt).

Bezorgde eigenaars van een gechipt dier zullen de dienst Openbaar Domein kunnen contacteren met de vraag of hun dier op de openbare weg gevonden werd. Hoe dit gebeurt, zal op de stedelijke website vermeld staan.

Voor niet-gechipte dieren is het niet mogelijk om een sluitend registratiesysteem op te zetten.