Opvragen van asbestinventarissen

In antwoord op mijn vraag van 1 februari 2018 waarbij ik eindelijk in het bezit werd gesteld van de lijst met de gebouwen waarvoor een abestinventaris werd opgemaakt wens ik nu ook de inventarissen zelf te ontvangen.

Ik stel vast dat deze info wél (gedeeltelijk) in de pers op 8 december 2017 werd gepubliceerd. Volgens artikel 30 §1 van het Gemeentedecreet kan ik, als gemeenteraadslid, van alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente betreffen een afschrift krijgen. Meer dus dan enkel maar ‘inzage na afspraak’.

Antwoord ontvangen op 09/04/2018

In antwoord op uw vraag van 20 maart 2018 in het kader van openbaarheid van bestuur, hierbij de asbestinventarissen (en extra staalnames) van ons stadspatrimonium.

Hierbij is ook tegemoet gekomen aan uw schriftelijke vraag van 27 maart 2018 waarbij u eveneens deze documenten opvroeg.

Onze diensten behandelen de asbestproblematiek met de grootst mogelijke zorg. Wij vragen u dan ook om deze informatie met de nodige omzichtigheid te behandelen.