Oververhitting in het politiekantoor in Daverlogebouw Assebroek

Sinds gisteren is het politiekantoor tijdelijk gesloten daar het niet werkbaar meer zou zijn voor het personeel van de lokale politie door de hitte. De reden zou zijn dat de klimaatregeling niet naar behoren zou werken.

In mijn schrijven van 6 mai 2014 waas ik reeds op het slecht functioneren van de installatie. Jullie antwoord op 26 met 2014 luidde toen: “In de voorbije zomer waren er een paar uitzonderlijke warme dagen. Dit heeft aanleiding gegeven tot klachten bij het personeel van de lokale politie. Het studiebureau maakt momenteel een simulatie om te achterhalen of er in die uitzonderlijke situaties effectief een probleem van oververhitting kan zijn. Indien ja, dan zullen er hiervoor nog bijkomende maatregelen worden genomen.”.

Drie jaar later is het probleem nog niet opgelost. Ik kreeg graag antwoord op de volgende vragen:

  • Wat was het resultaat van de simulatie van het studiebureau in 2014?
  • Wat werd toen ondernomen om de oververhitting terug te dringen?
  • Wat zal er nu worden ondernomen om dit reeds jarenlange probleem van klimaatregeling definitief op te lossen?

Antwoord ontvangen op 04/08/2017

Voor de inhoudelijke bespreking verwijzen wij u graag naar het antwoord op de interpellatie van raadslid Jasper Pillen tijdens de gemeenteraad van 27 juni 2017 (cfr. het woordelijk verslag).