Parkeerplaatsen Lange Rei

Naast de Snaggaardbrug (Lange Rei) worden de parkeerplaatsen aangeduid met witte klinkers. Wat verder in richting van de fietsstalling (rechtover ‘Carrefour’) stopt de belijning (zie bijgaande foto’s). Er gaat heel wat parkeerruimte verloren doordat heel wat automobilisten hun auto daar dwars parkeren.

Het ware wenselijk om de belijning door te trekken tot aan de voornoemde fietsstalling. Daardoor zouden er toch een paar extra wagens kunnen parkeren.

Willen jullie mijn suggestie eens nadert onderzoeken aub? De omwonenden hopen op een positief gevolg.

Antwoord ontvangen op 16/05/2017

Ter hoogte van de Snaggaardbrug bevinden er zich links en rechts van de brug groepen platanen en linden. De gezondheidstoestand van alle bomen was niet goed. Het college besliste de platanen langs de waterlijn te behouden en de linden langs de rand van de weg te verwijderen ter hoogte van de Snaggaardbrug.

Aansluitend dient het parkeren niet meer haaks op de weg te gebeuren maar door middel van langsparkeren. Dit bevordert de veiligheid en houdt de geparkeerde auto’s weg van de wortelzones van de platanen langs het water. Ook het aantal fietsenstallingen kan gevoelig uitgebreid worden op de vrijgekomen plaats.

Welke aantallen er worden bekomen voor zowel fietsen als auto’s alsook de praktische uitwerking van de verharding, dient door de cluster openbaar domein verder uitgewerkt te worden. Hiervoor is nog geen concrete timing bekend.