Parkeerplaatsen voor mindervaliden Sint-Gillis

In de Sint-Gilliswijk wonen nogal wat mensen met een beperking die in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap. Een parkeerplaats vinden om hun auto kwijt te raken is niet zo evident.

Om deze mensen tegemoet te komen stel ik voor om enkele parkeerplaatsen aan de achterkant van de Sint-Gilliskerk (zie bijgaande foto) om te vormen tot parkeergelegenheid voor deze mensen. Eventueel op een andere plaats in deze omgeving.

Mag ik erop rekenen om deze mensen te helpen? Met dank om mijn suggestie nader te bekijken.

Antwoord ontvangen op 20/03/2017

Alle personen die in het bezit zijn van een gehandicaptenkaart kunnen een gemotiveerde aanvraag richten aan de unit verkeerstechniek van de politie (verkeerstechnischedienst@politiebrugge.be). Alle aanvragen worden aansluitend voorgelegd aan de stedelijke raad voor personen met een handicap. Het advies om al dan niet een parkeerplaats voorbehouden voor personen in het bezit van een gehandicaptenkaart in te richten wordt door de stedelijke werkgroep verkeer ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. Bij een goedkeuring van de aanvraag worden eventuele infrastructurele aanpassingen uitgevoerd door de wegendienst van de stad Brugge.