Particulier vuurwerk bij de jaarovergang 2014-2015

Enkel in de periode van oudejaarsavond 2014 vanaf 23.00 uur naar nieuwjaarsnacht 2015 tot 02.00 uur mag particulier vuurwerk worden afgeschoten zonder vooraf een vergunning te hebben bekomen. Veel vuurwerkliefhebbers hielden zich niet aan de opgelegde tijdsbeperking.
Graag vernam ik hoeveel interventies door de ordediensten werden ondernomen en hoeveel processen-verbaal werden opgesteld van ongewettigd vuurwerk tijdens de voorbije eindejaarsperiode 2014-2015.

Antwoord ontvangen op 26/01/2015

Er werden geen processen-verbaal opgesteld inzake wensballonnen of lawaaihinder door vuurwerk. Bij het overlopen van de meldingen/interventies werden ook slechts twee meldingen geregistreerd van lawaaihinder door vuurwerk (om 20.00 uur en 02.30 uur).