Reinigen standbeelden

Na mijn schriftelijke vraag op 7 januari 2013 i.v.m. de groene aanslag op de sokkel van het standbeeld Jan Breydel en Pieter De Coninck (Markt) werd dit beeld – na biologische behandeling – mooi gereinigd. Toen suggereerde ik om ook die andere standbeelden op het Brugse grondgebied aan te pakken, doch daar werd niet op ingegaan.

Na een wandeling door onze binnenstad stelde ik vast dat inderdaad meerdere beelden vuiler zijn geworden sinds mijn vraag in januari 2013. Sindsdien is heel wat meer groene aanslag op de sokkels komen vast te zitten. Ook vogelpoep ontsiert de standbeelden. De meest vervuilde zijn de twee beelden in de voortuin van de Sint-Salvatorskathedraal, het standbeeld van Simon Stevin op het Simon Stevinplein, ook de paardendrinkplaats in de Wijngaardstraat oogt niet mooi. In totaal zijn er zo’n achttal in de binnenstad die een grondige schoonmaakbeurt kunnen gebruiken. 

Het ware aangewezen om alle standbeelden eens te controleren en, indien nodig, grondig te reinigen. Menige Bruggeling zou deze actie toejuichen.

Antwoord ontvangen op 02/06/2014

(…) De dienst gebouwen doet haar uiterste best om die grote diversiteit van standbeelden met de gepaste reinigingsmethodes periodiek aan te pakken. Niettemin kan het gebeuren dat bepaalde monumenten tussentijds toch nog een beurt kunnen krijgen.
Voor wat betreft de specifieke standbeelden die u vermeldt in uw schrijven dient te worden opgemerkt dat:   A. de beelden van Petrus van Petrus en Paulus in de tuin van de Sint-Salvatorskathedraal niet tot het stadspatrimonium behoren, maar zijn eigendom van het bisdom. De dienst gebouwen kan hierop dus geen onderhoud uitvoeren;   B. voor het standbeeld van Simon Stevin er al een restauratiedossier opgemaakt is. De renovatie betreft de heraanleg van de verzakte traptreden, de reiniging en plaatselijke herstelling van de eigenlijke sokkel.

Volgens u zijn “er zo’n achttal beelden in de binnenstad die een grondige schoonmaakbeurt kunnen gebruiken”. Op uw verzoek en zonder te kunnen voortgaan op meer concrete gegevens heeft de gebouwendienst dus een onderzoek ingesteld. De bevindingen zijn dat er enkel op de volgende locaties vervuilingen zijn:

  • Vier putti van monument Verbiest (Gruuthuse binnenplein) groenaanslag en vervuiling
  • Standbeeld Guido Gezelle (Guido Gezelleplein) groenaanslag en vervuiling
  • Buste koningin Astrid (Koning Albertpark) duivenpoep en kleefband op standbeeld
  • Waterpomp met Mariabeeld en Jezus (Sint-Katelijnestraat bij OLV-kerk) groenaanslag en vervuiling enkel op de sokke
  • Mariabeeld (Stalijzerstraat) groenaanslag en vervuiling op hoofd van beeld
  • Paardendrinkbak (Wijngaardplein) groenaanslag en vervuiling op afdeksteen sokkel.