Reiniging standbeeld Jan Breydel & Pieter De Coninck

Ik stel vast dat er op de sokkel van het standbeeld van Jan Breydel & Pieter De Coninck op de Markt nogal wat groene aanslag vastzit. Dit oogt niet mooi en geeft een verwaarloosde aanblik. Ook leden van het 11 Julicomité stelden dat vast.

Mag ik vragen deze vlekken snel te laten verwijderen?

Mogelijk lijden nog meer standbeelden en monumenten in Brugge onder die groene aanslag en kunnen die best ook worden gereinigd.

Ik kijk uit naar uw – hopelijk positief – antwoord.

Antwoord ontvangen op 11/02/2013

Voor dergelijke reiniging wordt een biologisch afbreekbaar product gebruikt dat bij voorkeur wordt toegepast bij temperaturen boven de 10° en bij 2 daaropvolgende droge dagen.

Het standbeeld werd inmiddels voorbehandeld met een ontmossingsproduct. Na afsterven van de groenaanslag wordt deze afgespoten door de dienst leefmilieu.

Na de behandeling zal de sokkel worden behandeld met een transparante beschermingslaag (die ook om de zoveel tijd moet worden vernieuwd…).