Sint-Gilliswijk: losgekomen deksel en wateroverlast

Vooreerst wil ik jullie – mede in naam van de omwonenden – danken voor het snel optreden om de wateroverlast (mijn schrijven van 10/9/2015 en van 13/11/2015) in deze wijk ongedaan te maken. 

Maar ik heb opnieuw melding gekregen van het volgende:

  1. De gevaarlijke toestand van een losliggend deksel (dat op invallen staat). Het bevindt zich op de parking naar de parkeergarages en de beschermde fietsstalling, met ingang via de Annunciatenstraat. Het deksel ligt in het begin van de smalle uitweg van de parking richting Lange Raamstraat (zie bijgaande 1e digitale foto). Er bestaat een reële kans op ongelukken.
  2. Rechtover deze uitweg, op de parking zelf (5 m achter het paaltje op de 2e foto) zou al geruime tijd een rioolput verstopt zijn. Volgens omwonenden is dit putje verstopt door het dumpen van o.m. resten van cement, kalk, verf… Bij gewone regenval reeds staat dit deel van de parking onder water en kunnen de geparkeerde voertuigen niet meer worden bereikt zonder natte voeten.

Mag ik andermaal aandringen om dit eens nader te gaan bekijken en het euvel te verhelpen?

Antwoord ontvangen op 07/04/2016

De parking alsook het toegangspad zijn private stadseigendom.

De ‘mankementen’ werden eveneens gesignaleerd via het meldpunt.

  1. 10/3: creatie melding + toewijzing stadsreiniging.
  2. 11/3: rioolkolken gereinigd + doorsturen melding naar wegendienst voor deksel.
  3. 17/3: melding doorgestuurd naar patrimoniumbeheer aangezien geen openbaar domein.

Het lijkt op het eerste zicht geen grote interventie. Op eenvoudig verzoek van patrimoniumbeheer zal de wegendienst instaan voor herstel.