Sluikstort bij glascontainer te Sint-Andries

Bewoners aldaar hebben mij gewezen op het regelmatig sluikstorten aan de glascontainer die is opgesteld op de grote parking langsheen de Nieuwe Sint-Annadreef te Sint-Andries. In bijlage zend ik jullie ook digitale foto’s, genomen op 15 september ll., ter staving. Op deze foto’s kan je merken wat er allemaal die avond reeds werd gedumpt, zoals kartonnen dozen met inhoud, een aquarium, zelfs een winkelwagentje van een nabijgelegen warenhuis.

Waar blijft de gemeenschapszin? Kan er echt niks worden ondernomen tegen dergelijk wangedrag? Zou camerabewaking geen soelaas kunnen brengen?

Antwoord ontvangen op 19/11/2015

De sites van de glascontainers worden wel vaker misbruikt om te sluikstorten. De situatie aan de glasbol in de Nieuwe Sint-Annadreef, zoals op de foto, is op die plaats eerder uitzonderlijk.

De omgeving van deze en andere glasbollen wordt minstens wekelijks volledig opgeruimd door de dienst leefmilieu. Naar aanleiding van uw melding zal de dienst leefmilieu in het najaar gedurende een paar maand een sensibiliseringsbord plaatsen (“geen brol rond de glasbol”).

Camerabewaking zou eventueel de kans kunnen verhogen om daders op te sporen. De mogelijkheden hiertoe zullen verder onderzocht worden. Op korte termijn kan dit echter niet worden gerealiseerd, o.a. omdat hiervoor geen kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan.