Speelplein in Wijkcentrum ‘Daverlo’

Ongeruste ouders en grootouders hebben mij aangezocht om deze vraag te stellen. Bij een bezoek aan de cafetaria op het complex maken de kinderen gebruik van het nabij gelegen piratenspeelplein. Doch rustig genieten zit er bij de meeste bezoekers niet in terwijl hun kinderen/kleinkinderen op het speelplein spelen. Achter het peelplein is er een fietspad en ernaast is er een wandelpad. Het ware absoluut wenselijk en nodig om daar een afsluiting aan te brengen. Uit veiligheidsoverwegingen voor de fietsers, de wandelaars en het jonge volkje. De kinderen lopen, in hun enthousiasme en onbesuisdheid, het heuveltje af het fietspad op zonder, uiteraard, uit te kijken. Meer dan eens moeten de fietsers afremmen om de kinderen niet aan te rijden. Maar er is nog een tweede reden om op deze hoek een afsluiting aan te brengen. De spelende kinderen zijn aan het zicht en de aandacht van hun begeleiders onttrokken door de struiken en het heuveltje op het speelplein. Maar wat ons het meest zorgen baart is dat de kinderen makkelijk kunnen worden meegenomen (meegelokt) door personen met slechte bedoelingen. 

Graag kreeg ik antwoord op mijn vraag: Is het college bereid opdracht te geven om op voornoemde plaats een omheining neer te zetten om zo de veiligheid van zowel de fietsers, de wandelaars en de spelende kinderen te waarborgen? De ouders, grootouders en begeleiders zullen jullie dankbaar zijn.

Antwoord ontvangen op 23/11/2014

Aan de veiligheid van speeltoestellen en -terreinen hechten wij enorm veel belang. Het is niet alleen onze prioriteit, het is ook in een K.B. van 28 maart 2001 vervat. Daarom laten wij onze speelpleinen controleren door een erkende officiële instantie. Dit is ook gebeurd in Daverlo en er waren geen opmerkingen betreffende de relatie tussen het speelplein en het wandel- en fietspad. Ook heeft de FOD Economie, die toezicht houdt op de veiligheid van speelpleinen en -toestellen, eerder dit jaar controles uitgevoerd zonder daarbij een opmerking te maken over deze mogelijks gevaarlijke situatie.

In de periode tussen de aanleg van het speelplein en deze vraag zijn er een aantal struiken tegenaan het fietspad gegroeid waardoor er een gevaarlijke situatie kan ontstaan wanneer kinderen van achter de struiken het wandel- en fietspad oplopen. Op die plaats zal de groendienst een kastanjehouten afsluiting plaatsen. Het speelplein in Daverlo is een openbaar speelplein waarbij iedereen welkom is. De ouders dragen nog altijd de verantwoordelijkheid voor hun kinderen en moeten dusdanig beslissen in hoeverre zij de kinderen de vrijheid geven om zich te verplaatsen.