Tentoonstelling Wolhandkrab in de Poortersloge

In een ruimte in de Poortersloge staan, ter gelegenheid van de tentoonstelling (door ROTOR) over de wolhandkrab, twee aquariums opgesteld met levende krabben. In deze waterbakken bevindt er zich haast geen bodembedekking en ook het aanwezige groen is er karig.

Na inlichtingen te hebben ingewonnen

  • krijgen deze waterdieren onvoldoende voeding, waardoor ze elkaar opeten;
  • wordt, ’s avonds bij de sluiting om 18 uur, zelfs de hoofdzekering afgelegd. Met als gevolg dat de zuurstof- en zuiveringsfilters uiteraard niet meer werken. Pas ’s anderendaags om 9 uur wordt de elektriciteit opnieuw aangelegd. Gevolg: meer dan de helft van het oorspronkelijk aantal krabben zijn reeds gestorven.

Ik dring aan om onmiddellijk actie te ondernemen. Meer zelfs, ik eis een dringende oplossing om een einde te maken aan deze vorm van dierenmishandeling.

Antwoord ontvangen op 31/05/2018

Uw inlichtingen kloppen niet.

De hoofdzekering wordt niet uitgezet en er wordt voldoende eten gegeven.