Toegankelijkheid ‘Het Heidehuis’: Sint-Andriesdreef en Fazantendreef te Sint-Michiels

Ik werd aangezocht om in naam van de directie, het verzorgend personeel en de vrijwilligers (waarvan ook ik deel uitmaak sinds 8 jaar) van het palliatief dagcentrum ‘Het Heidehuis’ de uiterst slechte staat van het wegdek ter hoogte van het dagcentrum (Sint-Andriesdreef) aan te kaarten. 

Langs deze (niet-geasfalteerde of niet-betonnen) verharde aarden dreef bevinden zich heel wat diepe en grote putten (zie bijgaande digitale foto’s in bijlage). Volledig dooreengeschud worden de palliatieve patiënten binnen gereden langs deze Sint-Andriesdreef op het nr. 11 om daar een rustige dag door te brengen. Deze bezoekers klagen dan ook geregeld over bijkomende pijn door de slechte staat van dit wegdek. Dit is eigenlijk onverantwoord. Ook ter hoogte van het inrijden in de Fazantendreef vanuit de Torhoutse steenweg tot aan het kruispunt Fazantendreef/Sint-Andriesdreef laat de staat van de weg te wensen over. Daar is er wel een smalle betonnen weg aangelegd met aan de linkerkant van deze dreef (achteraf bijgelegde) betonnen maastegels. Doch bij het kruisen van twee voertuigen zijn ook aan de rechterkant van deze dreef (door het ontbreken van betonnen maastegels aan deze kant) heel wat diepe putten ontstaan.

Daarom vragen wij met aandrang volgende vernieuwings- of herstelwerken uit te voeren:   a. de vele putten in de Sint-Andriesdreef te vullen in afwachting van definitief herstel;   b. de Sint-Andriesdreef in een latere fase te verharden (met beton of asfalt), toch zeker tot aan het huisnr. 11, zoals de andere wegen in de omgeving;   c. om ook betonnen maastegels aan te leggen aan de andere kant van de Fazantendreef. 

Mag ik aandringen om deze werken dringend en prioritair uit te voeren? De directie, het personeel, de vrijwilligers en vooral de patiënten zullen het in dank afnemen.

Antwoord ontvangen op 30/12/2015

Meerdere keren per jaar vult de arbeidersploeg van de wegendienst de putten in de Sint-Andriesdreef. De wegendienst zal dit blijven doen volgens de noodwendigheden. De stad Brugge moet goed overwegen waar het investeringskrediet voor de (her)aanleg van wegenis het meest doelmatig ingezet wordt. Gezien het gering aantal bewoners en het uitermate beperkte gebruik voor doorgaand verkeer is het verharden van de Sint-Andriesdreef geen prioriteit voor de stad. De groendienst gaat er van uit dat het aanleggen van een gesloten verharding op de Sint-Andriesdreef er bovendien toe zou leiden dat de laanbomen onherroepelijk beschadigd worden, met alle risico’s voor takbreuk en windval tot gevolg. Het dagverzorgingscentrum is vlot bereikbaar via de Fazantenlaan, die verhard is met beton.

De ribbelstrook in grasdallen aan één kant in de Fazantendreef werd aangelegd om het comfort bij het kruisen te verbeteren en omdat geen diepe sporen meer zouden ontstaan naast de rijweg. Bij aangepaste snelheid kunnen 2 auto’s elkaar hierdoor dwarsen. De putten ontstaan door onaangepaste snelheid bij het kruisen en zwaar vervoer ten gevolge van (ver)bouwwerken in het woonparkgebied. De stad opteert om deze beschadigingen door oneigenlijk gebruik te herstellen (en zo mogelijk te verhalen op diegene die beschadiging aanbrengen) veeleer dan het wegprofiel in het bosrijke gebied aan te passen aan dit oneigenlijke gebruik. Het verbreden van de weg zou leiden tot sluipverkeer en onherroepelijke schade aan de bomen die de weg flankeren, en dit zowel op openbaar als op privaat domein.