Toiletten in de Ryelandtzaal

In naam van mijn N-VA-fractie en de vele Brugse muziekliefhebbers wil ik onze tevredenheid laten kennen dat onlangs werd beslist om deze oude kerk toch in Brugse stadshanden te houden.

Maar laat mij toe om op een belangrijk mankement te wijzen in dit gebouw. Er bevindt zich maar één toilet (voor dames, heren en rolstoelgebruikers samen). Deze zaal heeft een capaciteit voor 200 personen en één toilet is toch echt te weinig. Ik weet dat het niet altijd evident is om in beschermde gebouwen bijkomende toiletten te plaatsen maar ik denk dat er toch een oplossing zal moeten gevonden worden.

Antwoord ontvangen op 09/05/2018

De gebouwendienst heeft deze problematiek reeds eerder onderzocht, maar zoals u ook aanhaalt is de oplossing niet zo evident in een beschermd gebouw.

Zoals bekend werd het gebouw dd. 28/09/2017 geschat op € 425.000. Er waren bijzondere minwaarden rekening houdend met de bescherming en de bijgevolg moeilijkere herbestemming, de ligging in de nabijheid van leegstaande handelspanden en het verkrot aanpalend gebouw, de staat van het gebouw (aan renovatie toe) en de bijgevolg moeilijke verkoopbaarheid.

Het voorzien van bijkomende sanitaire accommodatie dient bekeken te worden in functie van de toegankelijkheid. De noodzakelijke aanpassingen zullen dus sowieso zeer ingrijpend zijn en mogelijk niet bespreekbaar/aanvaardbaar voor Onroerend Erfgoed.

Niet alleen bijkomend sanitair is aan de orde, maar ook heel wat andere, dringende werken. Opfrissingswerken interieur, schilderen buitenschrijnwerk, aanpassingen elektrische uitrusting en zaalverlichting, akoestische werken en restauratie orgel dienen ook te worden voorzien.

In functie van een integrale toegankelijkheid zal bovendien het voorplein moeten aangepakt worden door gedeeltelijke verhoging en integratie van hellingen.

Om subsidies te bekomen dient eerst een beheersplan opgemaakt te worden. Hiertoe wordt een dossier opgemaakt.