Trappenpartijen aan de Kapucijnenrei

Er is een heel gevaarlijke toestand ontstaan bij de aanleg van de trappenpartijen bij het prachtig geslaagd openleggen van de Kapucijnenrei op ’t Zand.

Zowel aan de waterkant van het Concertgebouw als aan de kant van de Westmeers werd een trappenpartij aangelegd. Aan de ene helft van deze beide trappenpartijen zijn, naast de trappen, ook een aantal zittreden aangelegd. En daar is het mij om te doen.

De kans is groot dat mensen met een minder goed zicht en blinden zomaar op die dieper gelegen zittreden stappen, met zware valpartijen tot gevolg, daar er geen enkele beveiliging is voor deze mensen. Ook voor kinderen en mensen die slecht te been zijn is het er heel gevaarlijk omdat er ook geen enkele verankerde leuning in de muur is voorzien (zie bijgaande foto).

Daarom stel ik voor om:

  • een afscheiding op de beide trappenpartijen (kant Concertgebouw en Westmeers) te plaatsen tussen de staptreden en de zittreden, die tevens als leuning dienst kunnen doen;
  • een afscheiding te plaatsen bovenaan voor de zittreden aan beide trappenpartijen, zodat niemand die zittreden kan nemen voor staptreden.

Mag ik aandringen om daar de noodzakelijke werken te laten uitvoeren?

Antwoord ontvangen op 07/02/2018

De werken zijn gestart op datum van 6 februari 2018 voor de plaatsing van de leuningen volgens de plannen in bijlage. De ontwerper geeft bijkomende toelichting : “Een barrière ter hoogte van bovenzijde van de zittreden is niet voorzien. De handgrepen worden geplaatst zodat zij steeds binnen bereik zijn van zij die de traptreden gebruiken, en geven in die zin ook de loopzone aan. Een vrijstaande handgreep wordt op ca. 1m van de scheiding tussen zit- en traptreden geplaatst, om het betreden van de hoger gelegen zittreden niet te verhinderen.”