Valpartijen door de slechte staat van de voetpaden

Naar aanleiding van de zware valpartij van een vriend zondagavond 13 maart 2016 om 17.45 uur ter hoogte van de zijkant van In & Uit (Concertgebouw) dring ik aan om eindelijk actie te ondernemen. Er wordt meer rekening gehouden met de zwakke weggebruikers (= fietsers), maar veel minder met de zwakste weggebruikers (= voetgangers). Het is hoog tijd dat de voetpaden in de binnenstad worden aangepakt en dringend worden hersteld.

Ingesloten o.m. twee digitale foto’s van de levensgevaarlijk slechte staat van het plaveisel op ’t Zand ter hoogte van het Concertgebouw en voor de ingang van de horecazaak ‘De Middenstand’. Ik denk niet dat ik de opsomming moet maken waar slechte voetpaden zich bevinden, jullie zullen er wel perfect van op de hoogte zijn.

Graag had ik vernomen:

  • Wanneer worden de voetpaden hersteld?
  • Hoeveel slachtoffers van valpartijen waren er in 2013, 2014 en het voorbije jaar?
  • Hoeveel daarvan werden in 2013, 2014 en 2015 op de spoedafdeling van een ziekenhuis opgenomen?
  • Hoeveel slachtoffers hebben die laatste drie jaren bij de stad een schadeclaim ingediend?

Antwoord ontvangen op 06/04/2016

In antwoord op uw schriftelijke vraag kunnen wij het volgende melden.

Jaarlijks worden een aantal voetpaden dewelke zich in een verouderde staat bevinden vernieuwd. Daarnaast worden lokale, gevaarlijke situaties stelselmatig gedetecteerd door de gemeenschapswachten en hersteld door de regieploeg van de wegendienst. Via het meldpunt kan bovendien iedereen meldingen overmaken.

Sedert begin 2013 tot heden deden 5 personen aangifte van valpartijen op ’t Zand te Brugge, waarvan 3 afgevoerd werden naar de spoedafdeling. Tot op heden werd stad Brugge in geen enkel van deze gevallen aansprakelijk gesteld.