Verplaatsbare fietsrekken ‘Verloren Hoek’

Bij mooi weder zijn er heel wat Bruggelingen en toeristen die per fiets het Brugs centrum verkennen. Daardoor hebben, vooral in de zomermaanden, bewoners last van geparkeerde fietsen.

Dat ondervinden de bewoners en de omwonenden van de Carmersstraat maar al te goed. Heel wat fietsen worden tegen hun huisgevel geplaatst met als gevolg dat zij dikwijls met moeite nog hun huis binnen of buiten kunnen.

De oplossing ligt zo voor de hand. Rekening houdend met het Buurtfeest van de Verloren Hoek, waar op die plaats tenten staan opgesteld, stel ik voor om tijdens de zomermaanden en andere drukke periodes, verplaatsbare fietsrekken te plaatsen op het grasveld ter hoogte van het T-stuk Kruisvest/Carmersstraat.

Antwoord ontvangen op 08/06/2017

De mobiele fietsrekken worden uitsluitend ingezet tijdens de duur van bepaalde evenementen, en niet voor een langere periode. De dienst organisatie zal dan ook maar mobiele fietsrekken plaatsen tijdens de duur van de festiviteiten in de Verloren Hoek.

Ook is het landschap van de Vesten beschermd, en dienen hier geen fietsrekken voor een volledige zomerperiode te staan. Permanent fietsrekken plaatsen tijdens de zomermaanden plaatsen zou de hele grasstrook beschadigen.