Voet- en fietspad Scheepsdalebrug

Er doen zich levensgevaarlijke situaties voor op de Scheepsdalebrug. Aan beide kanten van de brug zijn stroken voorzien voor de voetgangers en de fietsers samen. De fietsers en bromfietsers rijden er zigzag tussen de voetgangers, ouders met kinderwagens, mensen met verminderde mobiliteit, rolstoelgebruikers… door.

Om de veiligheid van al deze weggebruikers te bestendigen en om erger te voorkomen stel ik voor om het fietspas van het voetpad duidelijk af te bakenen. Dit is mogelijk door het fietspad van een rode coating te voorzien, zoals op de rijbaan (zie bijgaande foto). Mag ik vragen om bij de bevoegde dienst (Waterwegen en Zeekanaal?) aan te dringen om deze plaats veiliger te maken?

Antwoord ontvangen op 04/09/2017

De mobiliteitsdienst onderzocht eerder reeds de mogelijkheid van een scheiding tussen het voet- en het fietspad Scheepsdalebrug. Een scheiding tussen voet- en fietspad is mogelijk door het aanbrengen van een volle witte lijn en pictogrammen van voetgangers en fietsers over de ganse lengte van het brugdek. Eveneens zou het dan mogelijk zijn om de paaltjes op de brug te verwijderen. Uw vraag tot uitvoering wordt gesteld aan de beheerder van de brug WenZ en de wegbeheerder het Vlaams Gewest.