Voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een beperking in de Ezelstraat

In de Ezelstraat is geen enkele voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. In deze centrumstraat zijn er nochtans heel wat winkels en eethuizen. Daarnaast bevinden er zich ook twee kerken, namelijk de kerk/klooster van de Paters Karmelieten en de Orthodoxe kerk van de H.H. Konstantijn en Helena. Het is makkelijk realiseerbaar om in deze straat een paar voorbehouden parkeerplaatsen voor hen aan te leggen.

Mag ik aandringen om ook deze mensen ter wille te zijn en een paar voorbehouden plaatsen voor hen aan te leggen?

Antwoord ontvangen op 22/05/2017

Het is correct dat er in de Ezelstraat geen voorbehouden plaatsen voor mensen met een handicap aanwezig zijn. Dit is het geval in nagenoeg elke poort- en/of winkelstraat in de Brugse binnenstad (Zuidzandstraat – Steenstraat – Noordzandstraat – Katelijnestraat – Mariastraat – Gentpoortstraat – Smedenstraat – Langestraat). Bedoeling hiervan is om de rotatie parkeren ten behoeve van de handelaars in deze straten te bevorderen. In de onmiddellijke omgeving van de poort- en winkelstraten zijn echter voldoende plaatsen voor personen met een handicap aanwezig. In de Brugse binnenstad bevinden zich immers 117 voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap.

In de Ezelstraat bevinden zich eveneens 40 betalende parkeerplaatsen, waarop de personen in het bezit van een parkeerkaart voor personen met een handicap gratis en onbeperkt kunnen parkeren.

Het voorzien van voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een beperking verloopt volgens een geijkte procedure. Uw voorstel wordt overgemaakt aan de dienst welzijn met de vraag om dit voor te leggen aan de stedelijke raad voor personen met een beperking. Zij maken dan hun advies over aan de politie. Vervolgens wordt een aanvraag behandeld in de stedelijke werkgroep verkeer en tenslotte voor beslissing van het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.