Voorbehouden parkeerplaatsen voor mindervalide mensen in de Brugse ondergrondse parkings

Heel wat mindervalide personen vinden moeilijk een parkeerplaats op Brugs grondgebied, vooral in onze ondergrondse parkings. Deze mensen trokken menigmaal mijn aandacht op deze problematiek.

Bij nader onderzoek achterhaalde ik dat er in de ondergrondse parking ‘Centrum’ (’t Zand) met een capaciteit van 1.500 wagens slechts 10 parkeerplaatsen voor mindervalide mensen zijn voorzien: 2 per verdieping. Op parking ‘Station’, ook met een capaciteit van 1.500 wagens, zijn er eveneens slechts 10 parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien. Dit is veel te weinig. Deze personen raken meer dan eens hun voertuig niet kwijt en moeten dan ontmoedigd onverrichterzake terug huiswaarts keren. 

Het Vlaams Besluit van 18/02/2011, Art. 27 zegt duidelijk:

Als een publiek gebouw beschikt over één tot en met honderd parkeerplaatsen, moet minstens zes procent van het totale aantal parkeerplaatsen, en minstens één parkeerplaats, een aangepaste parkeerplaats zijn. Vanaf vijf tot en met honderd eigen parkeerplaatsen, moeten de aangepaste parkeerplaatsen ook voorbehouden parkeerplaatsen zijn. Deze moeten zich zo dicht mogelijk bij de toegankelijke ingang van het gebouw of bij de voetgangersuitgang van de parkeervoorziening bevinden.

In het ‘Handboek toegankelijkheid van publieke gebouwen’, onder 2.2 Specificaties lees ik:  

Het aantal voorbehouden plaatsen is afhankelijk van het totale aantal parkeerplaatsen:

  • 1 t/m 4 parkeerplaatsen: minimaal 1 aangepast
  • 5 t/m 100 parkeerplaatsen: 6 procent aangepast, met een minimum van 1
  • meer dan 100 parkeerplaatsen: eerste 100 parkeerplaatsen: 6 procent aangepast, daarboven per schijf van 50 parkeerplaatsen: 1 extra voorbehouden parkeerplaats

Mijn berekening voor de ondergrondse parkings ‘Centrum’ en ‘Station’ (beiden capaciteit van 1.500 wagens):   ° Eerste 100 = 6 parkeerplaatsen   ° Per schijf van 50 parkeerplaatsen = 28 parkeerplaatsen.   Totaal aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden: 34. In beide parkings zijn er dus 24 plaatsen tekort.

Ik kreeg graag nadere informatie:

  • Hoe is de situatie in de andere ondergrondse parkings en de bovengrondse parkings?
  • Is er mogelijkheid om meer plaatsen te voorzien voor mindervalide mensen? Slechts 10 voorbehouden plaatsen op een totale capaciteit van 1.500 wagens is écht te weinig.
  • Wordt er regelmatig gecontroleerd of de auto’s die op deze plaatsen geparkeerd staan daar ook mogen staan? M.a.w. hebben zij een geldige parkeerkaart om daar te staan? 

Antwoord ontvangen op 21/06/2016

De (ondergrondse) publieke parkings die uitgebaat worden door Interparking werden gebouwd volgens de destijds geldende normen, die op 2 procent van het totaal aantal parkeerplaatsen berekend waren. Bij de aanleg van nieuwe publieke parkings zullen uiteraard de nieuwe voorschriften gevolgd worden. Ondertussen probeert de parkinguitbater het aantal voorbehouden parkeerplaatsen uit te breiden waar vastgesteld wordt dat de nood zich opdringt.

De parkinguitbater stelt echter ook vast dat de voorbehouden plaatsen in de ondergrondse parkings niet intensief gebruikt worden. Dit is volgens hen grotendeels te verklaren door de goede bovengrondse voorzieningen. On-street kunnen personen die beschikken over een geldige Europese parkeerkaart voor personen met een handicap namelijk bijna overal (uitgezonderd Kiss & Ridezones aan het station) gratis en onbeperkt parkeren. De gebruikers van de voorbehouden plaatsen zijn dan ook vooral wagens met buitenlandse nummerplaten die niet zo goed bekend zijn met de Brugse parkeerregelingen. Het is wel zo dat, net als bij de ‘gewone’ parkeerplaatsen het aantal voorbehouden parkeerplaatsen op piekdagen (Heilige Bloedprocessie, Meifoor, Eindejaarsmobiliteitsplan,…) steeds te weinig is.

We willen ook nog opmerken dat desgevallend, mensen die assistentie nodig hebben bij het binnenrijden van de parkings, steeds op de informatieknop kunnen drukken: de operator kan aangeven waar de voorbehouden plaatsen zijn en de controleur ter plaatse kan helpen. Foutparkeerders (mensen die geen officiële kaart op het dashboard leggen) worden gevraagd dit wel te doen of zich te verplaatsen. Bij hardleerse chauffeurs wordt hun wagen door mensen van Interparking verplaatst, al is dit zelden nodig.