Voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking

Op ons grondgebied zijn voorbehouden plaatsen voorzien oor personen die in het bezit zijn van een ‘parkeerkaart voor personen met een handicap’. De voorbehouden plaatsen voor die mensen worden dikwijls ingenomen door autobestuurders die er geen gebruik mogen van maken.

Graag kreeg ik nadere informatie daaromtrent.

  1. Hoeveel voorbehouden plaatsen voor mensen met een beperking zijn er tot op heden op ons grondgebied voorzien?
  2. Hoeveel overtredingen werden vastgesteld in 2014, 2015 en 2016?
  3. Hoeveel gevallen van onrechtmatig gebruik van de ‘parkeerkaart voor personen met een beperking’ werden vastgesteld?
  4. Hoeveel effectieve processen-verbaal werden opgemaakt in de voornoemde jaren?

Antwoord ontvangen op 22/05/2017

Hoeveel voorbehouden plaatsen voor mensen met een beperking zijn er tot op heden op ons grondgebied voorzien? Een volledig overzicht van alle parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking is terug te vinden in de parkeerwijzer (zie bijlage).

Hoeveel overtredingen werden vastgesteld in 2014, 2015 en 2016? In 2014 werden 837 overtredingen vastgesteld, in 2015 werden 835 verkeersboetes uitgeschreven en in 2016 werden 817 processen-verbaal opgesteld.

Hoeveel gevallen van onrechtmatig gebruik van de ‘parkeerkaart voor personen met een beperking’ werden vastgesteld? In 2014  werden 19 parkeerkaarten voor personen met een handicap wegens misbruik ingehouden, in 2015 waren dar er 23 en in 2016 waren er dat 31. Deze inbreuken zijn opgenomen in de cijfers die hierboven werden opgegeven.