Voormalig Oorlogsmuseum Zeebrugge

Destijds werd in 1923 het Oorlogsmuseum over de 1e Wereldoorlog ondergebracht in de oostzijde van het toenmalig imposante ‘Staatsgebouw’ (ook gekend onder ‘De Post’). Het was een waar bedevaartsoord voor die vele Britse veteranen. Door mijn fascinatie voor de 1e Wereldoorlog bezocht ik ontelbare keren dit museum… tot deze verdween.

Ik herinner mij nog levendig de muurschilderingen met de vele Duitse teksten, wapens, militaire uitrustingen, schilderijen, vergeelde foto’s…

In 1979/1980 werd het ‘Staatsgebouw’ afgebroken voor de aanleg van de Westerdam. Bij mijn weten werd dit museum in zijn geheel nergens anders meer ondergebracht. Wel werd een klein gedeelte ervan als ‘museum voor oorlogsgeschiedenis’ ondergebracht in de Kruispoort. Tot ook dit ‘museumpje’ verdween in 1986 of 1988.

Kunnen jullie mij verder helpen in mijn zoektocht? Waar is al dit waardevol expositiemateriaal ondergebracht of is alles verloren gegaan?  

Antwoord ontvangen op 19/10/2016

Toen in 1980 de werking van het privémuseum N.V. Zeebrugge Museum werd stopgezet – omdat het overheidsgebouw waarin het was gevestigd diende gesloopt te worden voor de uitbreiding van de haven – heeft de stad Brugge in datzelfde jaar de collectie aangekocht en ondergebracht bij de Stedelijke Musea. Tijdens de jaren 1982-1983 volgde een ordening en inventarisatie onder de hoede van conservator W.P. Dezutter. Dit leidde tot de getypte inventaris ‘Fonds Zeebrugge’. Deze bevat 2107 nummers, verdeeld over de volgende categorieën: I. Iconografisch materiaal (Z1-Z1417) – II. Wapens en munitie (Z1418-Z1714) – III. Uitrusting en textiel (Z1715-Z1906) – IV. Vlaggen (Z1907-Z1939) – V. Legermateriaal (diversen) (Z1940-Z1999) – VI. Scheepsmateriaal (Z2000-Z2053) – VII. Vliegtuigschroeven (Z2054-Z2061) – VIII. Herdenkingsmateriaal (Z2062-Z2072) – IX. Meubilair (Z2073-Z2078) – X. Ceramiek (Z2079-Z2083) – XI. Addenda (Z2084-Z2107). In de daaropvolgende jaren wordt de collectie opgesplitst en verspreid. Eind 1983 worden de wapens, munitie, uniformen (vnl. de categorieën II, III, V en VII) geschonken aan het Koninklijk Legermuseum in Brussel. In 1990 worden, na collegebeslissing (dd. 12/10/1990), de foto’s, kaarten en plannen, verordeningen, affiches, reproductie, brochures, boeken, archivalia en schilderijen op papier (dus cat. I) overgedragen naar het Stadsarchief. De stukken die niet in het Stadsarchief worden bewaard en niet aan het Legermuseum zijn geschonken, blijven in de depots van het Bruggemuseum. Daarenboven hangen een veertigtal ingelijste foto’s, schilderijen en plannen in het Politiebureel van Zeebrugge. In 2010 zijn nog een aantal ingelijste iconografische documenten overgebracht van de Musea naar het Stadsarchief. Voor de dubbeltentoonstelling ’14-18. Oorlog in Beeld I Brugge in Oorlog’ (oktober 2014-februari 2015) zijn er heel wat stukken uit dit ‘voormalig’ Fonds Zeebrugge tentoongesteld geweest. Tijdens de voorbereiding van deze tentoonstelling is overigens gebleken dat een aantal stukken die in 1983 geschonken zijn aan het Koninklijk Legermuseum zich momenteel bevinden in het Provinciaal Museum Raversyde te Oostende. De stukken in het Stadsarchief zijn ingevoerd en ontsloten in het geautomatiseerd zoeksysteem ‘Marcus’ in de leeszaal. Alle foto’s (ca. 600) zijn gescand, beschreven en online te bekijken op www.beeldbankbrugge.be. De stukken die berusten in de depots van het Bruggemuseum worden ingevoerd in hun geautomatiseerd registratiesysteem.