Vraag aangaande het Brugs dierenasiel ‘Het Blauwe Kruis’

Vraag a

Graag kreeg ik antwoord op de volgende vragen, alsook de gevraagde documenten.

 1. Stad Brugge draagt financieel aanzienlijk bij in de werkingskosten van Het Blauwe Kruis. Door wie wordt de jaarlijkse boekhouding gecontroleerd? Gebeurt die controle louter intern binnen het bestuur?
 2. Hoe wordt de inspectie van Het Blauwe Kruis georganiseerd? Zijn er regelmatige controles inzake de werking en de hygiëne? Zijn er verslagen van die inspecties? Zo ja, gelieve deze van de laatste 5 jaar te willen bezorgen.
 3. Hebben de hoofdinspecteur en de inspecteur(s) een opleiding gevolgd?
 4. Wat staat in de arbeidsovereenkomst van de conciërge? Welke specifieke taken zijn er in geformuleerd?
 5. Wie is (zijn) momenteel verbonden als dierenarts(en) aan Het Blauwe Kruis en onder welke voorwaarden is dit geregeld?
 6. Welke zijn de concessievoorwaarden voor Het Blauwe Kruis?
 7. Gelieve de statuten van Het Blauwe Kruis te bezorgen. Hoe worden de bestuursverkiezingen georganiseerd?
 8. Gelieve de statistieken van Het Blauwe Kruis te willen bezorgen van de laatste drie jaren.
 9. In het kader van de herplaatsingen van honden: is er in Het Blauwe Kruis een specifieke aangestelde die verantwoordelijk is voor heropvoeding van honden en begeleiding bij herplaatsingen?

angaande het Brugs dierenasiel ‘Het Blauwe Kruis’

Antwoord ontvangen op 27/06/2013

 1. Controle boekhouding: de boekhouding van Het Blauwe Kruis wordt enkel intern gecontroleerd en is geregeld via de statuten  van Het Blauwe Kruis. (…) Met het oog op het uitbetalen van de toelages voor onderhoud en verzorging van dieren in het schuthok, de sterilisatie van zwerfkatten en bloedonderzoek op kattenaids en leucose wordt het financieel en werkings-verslag opgevraagd. (…)
 2. Inspectie: de FOD dierenwelzijn is verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles in de dierenasielen. Op 10/06/2013 antwoordde een medewerker van deze dienst dat er door de hoge werkdruk van de inspectiedienst geen opvolgingscontroles gepland worden. Controles gebeuren dan ook enkel wanneer er een klacht over een asiel wordt ingediend. Bij controle worden zowel administratieve als praktische aspecten gecontroleerd door een dierenarts-inspecteur van FOD dierenwelzijn. Het verslag is vertrouwelijk, maar de melder van de klacht kan wel vragen om op de hoogte gehouden te worden.
 3. Opleiding hoofdinspecteur/inspecteurs: een medewerker van de dienst dierenwelzijn antwoordde dat een opleiding voor asielmedewerkers verplicht zal worden. De asielen zullen moeten kunnen aantonen dat zij over het nodige getuigschrift beschikken en dus over de nodige competenties. De functie van hoofdinspecteur in Het Blauwe Kruis Brugge vzw staat vermeld in zijn statuten. Alle informatie met betrekking tot de dagdagelijkse werking van Het Blauwe Kruis behoort tot de interne werking.
 4. Arbeidsovereenkomst: dit valt specifiek onder de interne werking van Het Blauwe Kruis.
 5. Dierenartsen + voorwaarden: wettelijke verplichting (erkenning dierenasielen K.B. 27/04/2007) controle FOD dierenwelzijn.
 6. Concessievoorwaarden: geregeld via een concessieovereenkomst (zie bijlage).
 7. Statuten Het Blauwe Kruis (zie bijlage).
 8. Statistieken van de laatste drie jaren: werd bezorgd (zie bijlage).
 9. Herplaatsing / Heropvoeding van honden: herplaatsing wordt wettelijk geregeld via een individueel dossier van de hond (…). Heropvoeding van honden: een medewerker van FOD dierenwelzijn antwoordde op 10/06/2013 dat er (nog) geen verplichte aanstelling voor het heropvoeden van honden is. Het is wel zo dat de FOD dierenwelzijn i.s.m. de hogescholen momenteel aan een opleiding werken gericht op de asielverantwoordelijken en medewerkers waarin het gedrag van de hond en dus de heropvoeding zeker aan bod zal komen. Men hoopt deze opleiding in de loop van april volgend jaar (2014) klaar te hebben.