Vraag aangaande het Brugs dierenasiel

Het euthanasiecijfer voor katten ligt in Brugge fors hoger dan in vergelijkbare steden. Dienaangaande had ik graag antwoord gekregen op mijn vragen:

 • a. Kan ik een overzicht bekomen van het totaal aantal katten dat binnengebracht werd in het Brugse dierenasiel in de jaren 2011 en 2012?
 • b. Kan ik een overzicht krijgen van het aantal geëuthanaseerde katten in het Brugse dierenasiel in de jaren 2011 en 2012?
 • c. Kan u mij ook een overzicht geven van de ontvangen klachten over het dierenasiel, met vermelding van het voorwerp van de klacht, voor de periode 01/01/2011 tot heden?

Antwoord ontvangen op 17/04/2013

 • a. Aantal katten binnengebracht in het Brugse dierenasiel voor de periode 2011: 1.395; voor de periode 2012: 1.371.
 • b. Aantal geëuthanaseerde katten in het Brugse dierenasiel: voor de periode 2011: 683; voor de periode 2012: 715.
  Het Brugse dierenasiel vangt ook dieren voor omliggende gemeenten (13) op. De cijfers zijn dus voor Brugge én al deze gemeenten samen.
  Het Blauwe Kruis maakt geen opsplitsing per gemeente. De euthanasiecijfers blijven relatief constant.
 • c. Overzicht en aard van ontvangen klachten over het Brugs dierenasiel.
  Er zijn geen gegevens terug te vinden in 2011 en ook in 2012 werden geen officiële klachten over Het Blauwe Kruis geregistreerd.