Vraag betreffende de regelgeving inzake het optreden van de Dienst 100 en de facturatie

Een franstalige dame, wonende te W., heeft ten gevolge van een treinongeval in 2002 epilepsieaanvallen. Na medische tests en het plaatsen van een stimulatieapparaat werd na de ingreep en de nodige controles beslist dat zij geen auto meer mocht besturen, doch dat zij wel haar fiets verder kon gebruiken. Op 13 maart ll. ondernam zij een fietstocht naar Damme. Ter hoogte van de Noorweegse Kaai moet zij een epilepsieaanval gekregen hebben waardoor zij de vaart is ingereden. Zij werd uit het water geholpen en de hulpdiensten werden opgeroepen. Men zou toch verwachten dat de dichtstbijzijnde ambulance zou worden uitgestuurd (nl. deze uit de kazerne aan de Warandebrug) om dringend de nodige hulp te bieden, doch niets is minder waar: de ambulance van de Sint-Lucaskliniek in Assebroek werd uitgestuurd. Rekening houdende met het verkeer, wegwerkzaamheden, files… hoeveel tijd tussen beide afstanden (7,8 km) kan verloren gaan, dan zou deze werkwijze niet mogen en kunnen plaatsvinden. Wat indien deze vrouw het niet had overleefd?

Groot was de verbazing bij ontvangst van de faktuur (in bijlage) voor het inroepen van de Dienst 100: verreden kilometerafstand is 31 km en 174,56 € te betalen. Na controle geven Google maps echter kortere afstanden aan (…). Na telefonisch bezwaar te hebben gemaakt werd een nieuwe faktuur opgemaakt ten bedrage van 136,96 €. Na ontvangst van de aangepaste faktuur werd wederom uitleg gevraagd inzake de nieuwe berekening en de kilometerafstand. Toen pas werd medegedeeld dat de ambulance vanuit het A. Z. Sint-Lucas was vertrokken.

Graag kreeg ik antwoord op de volgende vragen:

  1. Is het namelijk niet zo dat de dichtst mogelijke ambulance moet uitgestuurd worden, teneinde in de kortst mogelijke tijd hulp te bieden?
  2. Ware het niet wenselijk om de plaats van vertrek van de ambulance en het juiste aantal kilometers te vermelden op de factuur? In het tijdperk van GPS en tracking is dit niet onoverkomelijk. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de besproken facturatie rekent op de onwetendheid van het slachtoffer.
  3. Mag ik vragen, met deze tussenkomst, rekening te houden met alle slachtoffers in de toekomst? Ook om de betrokken dame (naam en adres op de facturen in bijlage) alsnog de factuur toe te zenden met de juiste afstand?


Vooral oudere personen beschikken niet altijd over een computer of de kennis om de nodige informatie in te winnen i.v.m. de controle of bepaalde regelgeving en eventuele aanrekening kloppen. Het is toch de bedoeling om – bij openbaarheid van bestuur – de juiste informatie, en in het bijzonder inzake de aanrekening van kosten, aan al onze inwoners en de bezoekers te verschaffen.

Antwoord ontvangen op –

Een franstalige dame, wonende te W., heeft ten gevolge van een treinongeval in 2002 epilepsieaanvallen. Na medische tests en het plaatsen van een stimulatieapparaat werd na de ingreep en de nodige controles beslist dat zij geen auto meer mocht besturen, doch dat zij wel haar fiets verder kon gebruiken. Op 13 maart ll. ondernam zij een fietstocht naar Damme. Ter hoogte van de Noorweegse Kaai moet zij een epilepsieaanval gekregen hebben waardoor zij de vaart is ingereden. Zij werd uit het water geholpen en de hulpdiensten werden opgeroepen. Men zou toch verwachten dat de dichtstbijzijnde ambulance zou worden uitgestuurd (nl. deze uit de kazerne aan de Warandebrug) om dringend de nodige hulp te bieden, doch niets is minder waar: de ambulance van de Sint-Lucaskliniek in Assebroek werd uitgestuurd. Rekening houdende met het verkeer, wegwerkzaamheden, files… hoeveel tijd tussen beide afstanden (7,8 km) kan verloren gaan, dan zou deze werkwijze niet mogen en kunnen plaatsvinden. Wat indien deze vrouw het niet had overleefd?

Groot was de verbazing bij ontvangst van de faktuur (in bijlage) voor het inroepen van de Dienst 100: verreden kilometerafstand is 31 km en 174,56 € te betalen. Na controle geven Google maps echter kortere afstanden aan (…). Na telefonisch bezwaar te hebben gemaakt werd een nieuwe faktuur opgemaakt ten bedrage van 136,96 €. Na ontvangst van de aangepaste faktuur werd wederom uitleg gevraagd inzake de nieuwe berekening en de kilometerafstand. Toen pas werd medegedeeld dat de ambulance vanuit het A. Z. Sint-Lucas was vertrokken.

Graag kreeg ik antwoord op de volgende vragen:

  1. Is het namelijk niet zo dat de dichtst mogelijke ambulance moet uitgestuurd worden, teneinde in de kortst mogelijke tijd hulp te bieden?
  2. Ware het niet wenselijk om de plaats van vertrek van de ambulance en het juiste aantal kilometers te vermelden op de factuur? In het tijdperk van GPS en tracking is dit niet onoverkomelijk. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de besproken facturatie rekent op de onwetendheid van het slachtoffer.
  3. Mag ik vragen, met deze tussenkomst, rekening te houden met alle slachtoffers in de toekomst? Ook om de betrokken dame (naam en adres op de facturen in bijlage) alsnog de factuur toe te zenden met de juiste afstand?

Vooral oudere personen beschikken niet altijd over een computer of de kennis om de nodige informatie in te winnen i.v.m. de controle of bepaalde regelgeving en eventuele aanrekening kloppen. Het is toch de bedoeling om – bij openbaarheid van bestuur – de juiste informatie, en in het bijzonder inzake de aanrekening van kosten, aan al onze inwoners en de bezoekers te verschaffen.