Vraag in verband met het dierenasiel ‘Het Blauwe Kruis

Graag ontving ik cijfermateriaal over de laatste vijf jaren:

  1. een overzicht van het totaal aantal katten en honden die binnengebracht en/of opgehaald werden;
  2. een overzicht van de totaal aantal geëuthanaseerde katten en honden;
  3. een overzicht van het totaal aantal dode katten en honden die binnengebracht en/of opgehaald werden.

Antwoord ontvangen op 26/05/2015

Statistieken ontvangen over de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014.