Vraag in verband met Wijkcentrum ‘Daverlo’ Assebroek

Het wijkcentrum ‘Daverlo’ werd op 14 september 2012 plechtig geopend. Bij hun openingstoespraken gaven beleidsverantwoordelijken toe dat “er zich hier en daar wat ‘mankementen’ in het passief gebouw voordeden, doch dat deze vlug zouden worden aangepakt”. Sindsdien zijn er 19 maanden verlopen. Meerdere kleine tekortkomingen zijn weliswaar opgelost, doch de grotere worden vooruitgeschoven en raken maar niet opgelost. Is er een ‘lijst van mankementen of tekortkomingen’ in jullie bezit? Zoniet, wanneer wordt deze opgemaakt? Niettemin wil ik helpen om deze lijst op te maken of te vervolledigen:

 1. De centrale verwarming werkt niet naar behoren: koud in de burelen en warm in de inkomhall. Er zou iets schorten met de thermostaatknoppen. Dit is toch eenvoudig op te lossen?
 2. De airco werkt ook al niet zoals het zou moeten (…).
 3. De automatische inkomdeuren zouden niet automatisch openschuiven bij stroomonderbreking. Niemand kan dan nog het gebouw verlaten. Het probleem zou zich situeren in de elektrische sloten. Lieft drie firma’s zouden erbij betrokken zijn om het euvel te herstellen. Doch die schuiven de verantwoordelijkheid op elkaar af met het gevolg dat alles blijft zoals het is. Wat als er brand in het gebouw uitbreekt?
 4. Er stelt zich nog een tweede veiligheidsprobleem. Er zou zich, na meer dan anderhalf jaar, nog steeds een aannemersslot bevinden in het gebouw. Wat wanneer die deur eens niet wordt gesloten? Iedereen kan zich dan toegang verlenen tot het gebouw én de politieruimte waar zich wapens bevinden! (…)
 5. Er is geen privacy in het lokaal van de dienst bevolking. Iedere wachtende bezoeker kan het gesprek meevolgen door de weergalm in die ruimte. Ware het niet wenselijk om de wachtruimte in de inkomhall onder te brengen?
 6. Sinds enkele maanden ontsieren werfhekkens op de parking die mooie site. Waarom zijn die daar eigenlijk neergepoot? (…)


Snelle en blijvende oplossingen dringen zich op. Of moet er eerst eens iets ernstigs gebeuren? Wat met de aansprakelijkheid van de aannemer die 10 jaar verantwoordelijk blijft? Of wordt er soms op de Brugse belastingbetaler gerekend?
Nog een paar nuttige tips. Het ware wenselijk om:

 1. aan de ingang van het gebouw een infobord te plaatsen met vermelding van alle diensten die er zijn onder gebracht;
 2. vuilnisbakken te plaatsen. Op het hele domein bevindt er zich geen enkele afvalbak;
 3. het politielogo aan het gebouw te plaatsen. Veel Assebroekenaren weten niet eens dat het politiedistrict van Assebroek in het wijkcentrum is ondergebracht! Er moet bovendien geen investering worden gedaan: de paal en het logo liggen ter beschikking in het politiehuis.

Antwoord ontvangen op 26/05/2014

(…) Het is de verantwoordelijkheid van de aannemers om deze gebreken in orde te brengen vooraleer er kan worden overgegaan tot de definitieve oplevering. Het in orde brengen van de ‘mankementen’ wordt door de bevoegde stadsdiensten en extern aangestelde studiebureaus nauwgezet opgevolgd. Zolang niet alle gesignaleerde problemen zijn opgelost kunnen de werken niet definitief opgeleverd worden en kan de borg ook niet volledig vrijgegeven worden. Na een definitieve oplevering blijft de tienjarige beroeps-aansprakelijkheid zeker van toepassing voor elke ontwerper en uitvoerder. (…)

Uw specifieke vragen:

 1. Er wordt bevestigt dat er in maart 2014 problemen zijn geweest met de verwarming in de centrale gang. Door een fout in de programmatie steeg de verwarming daar toen geregeld boven de normale comforttemperatuur. Het stuurprogramma is ondertussen gecorrigeerd. De dienst heeft nu geen kennis meer van nog andere storingen. Het gebouw is voorzien van vloerverwarming. Er zijn dus geen thermostaatknoppen maar wel warmtesensoren. Deze werken nu naar behoren.
 2. In het gebouw is er geen airco geïnstalleerd, enkel een verluchtingssysteem. Dit is een bewuste keuze in functie van rationeel energieverbruik (…). In de voorbije zomer waren er een paar uitzonderlijk warme dagen. Dit heeft aanleiding gegeven tot klachten bij het personeel van de lokale politie. Het studiebureau maakt momenteel een simulatie om te achterhalen  of er in die uitzonderlijke situaties effectief een probleem van oververhitting kan zijn. Indien ja, dan zullen er hiervoor nog bijkomende maatregelen worden genomen.
 3. (…) Aansluitend op uw vraag heeft de gebouwendienst op 7 mei de werking van deze deuren nog eens nagekeken en vastgesteld dat   ° bij stroomuitval gedurende de dag alle sasdeuren automatisch opengaan;   ° bij stroomuitval gedurende de nacht enkel de binnendeuren automatisch opengaan. De buitenste sasdeuren kunnen vervolgens d.m.v. een drukknop eenvoudig ontgrendeld worden zodat het gebouw probleemloos verlaten kan worden.
 4. Het aannemersslot werd door onze diensten tijdens de laatste rondgangen ook opgemerkt. De deur bij de lokale politie werkt nu zoals voorzien.
 5. In het oorspronkelijk concept was de wachtruimte voorzin in de inkomhal. Om diverse redenen werd gevraagd om deze te integreren in de loketruimte. (…) Het geluidscomfort moet daar terecht verbeterd worden. Dit kan door het aanbrengen van meer absorberende elementen. De gebouwendienst is hiervan op de hoogte en heeft in overleg met bevolkingsdienst voorgenomen om een oplossing uit te werken en voor te stellen, en dit op korte termijn uit te voeren.
 6. De werfhekkens die “op de parking de mooie site ontsieren” zijn geplaatst door de uitvoerder van de deksels van de afvoergeulen. De geleverde deksels zouden niet draagkrachtig genoeg zijn voor zwaar vervoer. Verschillende elementen zijn al beschadigd. Het eventuele vervangen van deze maakt het voorwerp uit van lopende gesprekken van de wegendienst met de betrokken aannemer. De wegendienst volgt dit probleem nauwgezet verder op. (…)

Uw nuttige tips:   Uw suggesties zijn zeker welkom. Ook voor die punten kan ik u garanderen dat onze stadsdiensten hiervoor evenzeer aandacht hebben.

 1. Bij de cel onderhoud gebouwen is reeds een werkaanvraag opgemaakt voor het ontwerpen en aanbrengen van neen informatiebord aan de inkom met vermelding van alle diensten in het gebouw.
 2. Uw stelling dat er zich op het hele domein geen enkele vuilnisbak bevindt is niet correct. Er staan en aan het skatepark en aan het speelplein. Er staan inderdaad nog wel geen vuilnisbakken ter hoogte van de nieuwe parking. Er wordt bekeken waar er nood is om bijkomende bakken te plaatsen.
 3. Het aanbrengen van een politielogo was voorzien in het concept. De gebouwendienst onderzoekt de mogelijkheden voor de plaatsing aan de voorzijde van het gebouw, op de gevel of ter hoogte van de Dries.