Vraag naar aanleiding van mijn interpellatie op de gemeenteraadszitting van 27 oktober 2015 ‘AED-toestellen in hartveilig (?) Brugge’

Na de positieve repliek van de schepen op mijn suggestie tot het plaatsen van AED-toestellen op het Brugse grondgebied werd in de euforie van het goede nieuws twee van de vier door mij gestelde vragen niet beantwoord.

Daarom stel ik deze twee vragen opnieuw:

  1. Door duidelijke bewegwijzering de plaats waar een AED-toestel is geplaatst aan te geven;
  2. Om de plaatsen, waar dergelijk toestel zich op Brugs grondgebied bevindt, op te nemen in de Brugse (en toeristische) straatplannen.

Mag ik alsnog een antwoord verwachten?

Antwoord ontvangen op 25/01/2016

Toerisme Brugge zal bij een eerstvolgende herwerking van het stadsplan aangeven op welke locaties er AED-toestellen beschikbaar zijn. De gegevens zullen bijgevolg ook raadpleegbaar zijn op de stadsplattegrondkasten in de binnenstad waarvoor het stadsplan van Toerisme Brugge model staat.

Op basis van de verkregen informatie zal vanuit Toerisme Brugge een sensibiliserende communicatie worden gevoerd naar de toeristische ondernemers. We geven mee dat ook onze medewerkers van het publieksonthaal een EHBO-opleiding hebben gevolgd waarbij ook aandacht werd besteed aan de werking en het gebruik van een AED-toestel.