Vuurwerk schrikt ook dieren op!

Naar het voorbeeld van het oude Antwerpse stadsbestuur – burgemeester Landuyt kan er dus niets op tegen hebben – zou het afschieten van privévuurwerk ook op het Brugs grondgebied moeten verboden worden voor amateurs. Niet alleen is het gevaarlijk voor zij die het aansteken en de omstaanders, het is ook brandgevaarlijk. Naast oudere mensen die zich dan ook ongerust maken en onveilig voelen is het ook dieronvriendelijk!

Het klank- en lichtspel op oudejaarsavond begon op vele plaatsen reeds om 20 uur en dit tot 2 uur ’s nachts. Deze festiviteiten werden op nieuwjaarsdag nog verder gezet in de namiddag en avond.

1 op de 2 gezinnen heeft een huisdier (meestal een hond). Die dieren (maar ook o.a. paarden) zijn doodsbang. De dieren zijn verschrikt en hen binnenhouden is dan ook aangewezen, anders ontsnappen ze en vluchten in paniek weg. Sommige dierenliefhebbers zijn op die manier hun huisdier kwijtgeraakt of het werd ernstig verwond bij de ontsnappingspoging. Zo heeft een kennis van mij zijn hond terug gevonden: vastgepind op een ijzeren hekken met driehoekstanden. Het dier werd uiteraard levensgevaarlijk gekwetst.

Gezien vele liefhebbers van vuurwerk niet in staatzijn om hierbij hun verstand te gebruiken én rekening te houden met mens en dier of enig respect aan de dag leggen is er een strenge regelgeving voor het afsteken van vuurwerk aangewezen. Het is geenszins mijn bedoeling om de feestvreugde van het moment te bederven. Ik kan mij wel vinden in professioneel vuurwerk. Dat is beperkt in duur en plaats. Tevens vernam ik graag of de politie aangiften heeft ontvangen i.v.m. weglopen en/of verwonding van dieren in paniek of ongeoorloofde praktijken met vuurwerk.

Antwoord ontvangen op 11/02/2013

In uw vraag wordt verwezen naar de Antwerpse politiecodex: artikel 159, §1, §2, §3 en §4 (..) Wat betreft de aanvraag voor het afsteken van vuurwerk, wordt steeds advies gevraagd aan de brandweer en deze legt daarbij standaardvoorwaarden op (indien gunstig advies). In de periode van 1/11 tot 31/1 kan je in Antwerpen een GAS-boete krijgen als je rondloopt met vuurwerk. Als je toch vuurwerk afsteekt, zonder toelating, kan je ook een GAS-boete krijgen. In de eindejaarsperiode gaat men ervan uit dat men naar het grote vuurwerk moet gaan kijken dat door de stad gegeven wordt in plaats van zelf vuurwerk af te schieten.

In Brugge hebben wij de politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder waarin staat: Artikel 19. §1. Het afsteken van vuurwerk, het afvuren van nvreugdesalvo’s is verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de burgemeester. Aan die toelating kunnen bepaalde voorwaarden verbonden worden om de openbare orde en rust niet te verstoren of eventueel de verstoring te beperken tot een minimum. (…) De ervaring leert dat de overgrote meerderheid van de vuurwerkafstekers geen toelating aanvraagt. Het is ook voor de politie onmogelijk om na te gaan of er al dan niet individuele toelating werd gevraagd en bekomen om vuurwerk af te schieten. Sensibilisering is dan ook het beste middel om de vuurwerkafstekers te wijzen op de gevaren. Daarom werd het initiatief gelanceerd om een collectieve toelating te geven voor het afsteken van vuurwerk tijdens de nacht van oud naar nieuw. In 2010 werd door de burgemeester een collectieve toelating gegeven om vuurwerk af te steken, echter beperkt tot de nacht van oud naar nieuw, nl. van 23 uur op 31/12 tot 2 uur op 1/1. Deze collectieve toelating werd in 2011 en 2012 opnieuw gegeven. (…)

De regeling in Antwerpen is op zich niet veel anders dan in Brugge: er is een toelating van de burgemeester nodig om vuurwerk af te steken, alleen werd die in Brugge de voorbije 3 jaar collectief verleend exclusief voor oudejaarsnacht. Volgens de politie worden de uren op oudejaarsnacht over het algemeen goed opgevolgd maar het is niet uit te sluiten dat er hier of daar een vroege vogel is die al vuurwerk afsteekt in de loop van de avond, of een late feestvierder die denkt dit nog te moeten doe en in de vroege uurtjes. Het is heel moeilijk om de juiste plaats van het afgeschoten vuurwerk te lokaliseren wanneer de politie het vuur-werk in de lucht ziet vliegen. Voor een juiste plaatsbepaling heeft de politie ofwel een ‘toevallige’ vaststelling nodig door een passerende patrouille ofwel een melding met aanduiding van een concrete locatie.

Hieronder een overzicht van de meldingen die betrekking hebben op vuurwerk en de combinatie vuurwerk/dieren van 31.12.2012 en 01.01.203. (…)
Er zijn een meldingen gevonden waarbij dieren ‘het slachtoffer’ zijn geweest van het afschieten van vuurwerk.