Wateroverlast Sint-Gillis

Vooraf dank om gevolg te geven aan mijn schrijven van 10 september 2015 en de nodige stappen te hebben ondernomen om de wijk van wateroverlast te vrijwaren. Maar ik ben zo vrij om nog eens aan te dringen, namelijk:

  • a. De rioolkolken op de buurtparking en deze op het kruispunt Sint-Gillisdorpstraat/Annuntiatenstraat zijn inderdaad gereinigd. Maar omwonenden vinden het jammer dat er niet verder in de richting van de Bidderstraat, waar ook wateroverlast is, werd gereinigd (zeker ter hoogte van het OCMW-dienstencentrum). Er is de terechte vrees dat dit deel verder wateroverlast zal hebben en het teveel aan water (met afgevallen bladeren) terug zal vloeien naar de rioolkolken van de Sint-Gillisdorpstraat/Annuntiatenstraat. Die zullen dan alweer in geen tijd verstopt raken. Om te voorkomen dat de gereinigde rioolkolken een nutteloze actie en uitgave zou zijn stel ik voor om ook de draaikolken verderop te reinigen.
  • b. De afgevallen bladeren brengen niet alleen wateroverlast mee maar maken ook de voetpaden en het wegdek spekglad. Wetende dat het vooral ouderen zijn die te voet naar het dienstencentrum gaan – maar zelfs al worden zij gebracht, het stuk te stappen op het voetpad blijft voor hen heel gevaarlijk – om er een maaltijd te nemen of mede te nemen of er een namiddag te toeven. Kan er iets worden gedaan aan die gladheid? 

Samen met de omwonenden aldaar dank ik jullie voor het reeds gedane werk en hopen op een nieuwe inwilliging van beide verzoeken.

Antwoord ontvangen op 26/11/2015

De groendienst zag de situatie ter plaatse na en stelde vast dat de voetpaden in de omgeving van het OCMW-dienstencentrum vrij zijn van bladeren. Op de parkeerplaatsen onder de lindebomen, rond de duo-staanders voor fietsers, en in de aanpalende greppels, werden wel een aanzienlijke hoeveelheid bladeren vastgesteld. Een opkuisbeurt zal deze week worden uitgevoerd door de groendienst. Aarzel niet mij te contacteren indien dit niet het geval zou zijn.

De dienst leefmilieu heeft alle rioolkolken in de Annuntiatenstraat gereinigd.