Wegverzakking te Sint-Andries

Ik werd attent gemaakt op de wegverzakking op de hoek Doornstraat/Nieuwe Sint-Annadreef dat wordt veroorzaakt door het indraaien van de bussen van De Lijn (zie bijgaande digitale foto’s). Niettegenstaande dat deze verzakking regelmatig wordt opgevuld ontstaat steeds opnieuw die grote put. Als definitieve oplossing stel ik voor dat men die hoek uitdiept, verhard en met kasseien verstevigd. Het zal voor de lijnbussen makkelijker zijn om in te draaien vanuit de Doornstraat in de Nieuwe Sint-Annadreef. Een kleine ingreep die geapprecieerd zal worden door omwonenden, de buschauffeurs, de automobilisten én vooral de fietsers.

Antwoord ontvangen op 16/10/2015

De wegendienst zal in de bocht drie paaltjes plaatsen zodat de wagens en de schoolbussen de bocht niet meer kunnen afsnijden. De aanwezige bochtstraal is voldoende groot zodat de berm niet gebruikt moet worden. De rijweg is bestemd om op te rijden en de berm is bestemd voor groen en moet bijgevolg niet verhard worden!