Welige onkruidgroei op Ver Assebroek

Enkele maanden geleden werden in Ver Assebroek nogal wat straten gerenoveerd. Alle nutsleidingen werden er vernieuwd, ook de rioleringen werden vernieuwd, parkeerstroken werden aangelegd, ook het groen werd aangepakt, gras werd ingezaaid… tot eenieders tevredenheid.

Maar het onkruid tiert er momenteel welig. Het gras heeft ook een dringende maaibeurt nodig. Zo onder meer in de Francois Versluysstraat en op de hoeken met de Pannenhuissrtaat (zie bijgaande foto’s).

In de François Versluysstraat en in de Aanborgersstraat werden een tijd terug gleuven gefreesd van een 3 à 5 cm breed. Deze vormen een gevaar voor de fietsers en voor mensen die moeilijk te been zijn (zie bijgaande foto).

Mag ik aandringen om het nodige te ondernemen? De bewoners zullen het in dank aanvaarden.

Antwoord ontvangen op 22/10/2018

Het voetpasdossier in de wijk Ver-Assebroek is gecoördineerd door Synductis met aannemer Lamote. Deze aannemer was verantwoordelijk voor de vernieuwing van alle nutsleidingen en heeft op vraag van de stad Brugge in synergie alle voetpaden over de gehele breedte vernieuwd en de plantvakken gevuld met goede teelaarde. In het kader van de boomvernieuwing zijn daarna alle bomen aangeplant en is de groenzone ingezaaid. De aannemer had echter geen onderhoudsplicht voor het groen.

De extreme weersomstandigheden hebben geleid tot een overdadige onkruidgroei dat maakt dat we hier deze maand een grondige herstelperiode zullen ondernemen. In afwachting heeft de regieploeg reeds met bosmaaiers de nodige werken uitgevoerd om de veiligheid te garanderen. Nadien zullen de groenzones in de reguliere onderhoudsplanning worden geschoven zodat we hier een degelijke kwaliteit in de toekomst kunnen garanderen.