Wijk Nicolaus Muleriusstraat te Assebroek

Een zestal jaar terug werd er een nieuwe wijk (Nicolaus Muleriusstraat) aangelegd met in- en uitrijden via de Marcel Minnaertstraat in de Michel Van Hammestraat.

Volgens de oorspronkelijke plannen zou deze nieuwe wijk een woonerf worden, maar is nooit uitgevoerd. Er wonen daar nogal wat jonge gezinnen en er spelen heel wat kinderen op straat. Ook rijden er heel wat auto’s en bestelwagens redelijk snel door. Het is er heel gevaarlijk voor de kinderen die regelmatig moeten wegspringen.

Hier primeert de veiligheid van de spelende kinderen. Bijgevolg vragen de bewoners om deze kleine wijk eindelijk, zoals oorspronkelijk was voorzien, om te vormen tot een woonerf en zodoende de verkeersborden F12 en F12b te plaatsen.

Antwoord ontvangen op 20/02/2018

De stedelijke werkgroep verkeerverleende in zitting van 12 december 2017 ongunstig advies in de Nicolaus Muleriusstraat een woonerf te maken. Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 15 januari 2018 mat dit advies akkoord.