Wijkcentrum ‘Daverlo’ Assebroek (II)

Bijna één jaar geleden, namelijk op 6 mei 2014, stelde ik een schriftelijke vraag i.v.m. het mooi geslaagde Wijkcentrum ‘Daverlo’ te Assebroek. Toen heb ik enkele tekortkomingen in het gebouw aangeklaagd, waarvan er tot op heden enkele zijn opgelost. Ik had ook enkele nuttige tips aangereikt die in dank werden aanvaard. In cursief de toenmalige antwoorden (12 mei 2014) op mijn drie nuttige tips:

  1. Aan de ingang van het gebouw een informatiebord te plaatsen met vermelding van alle diensten die er zijn ondergebracht. “Bij de cel onderhoud gebouwen is reeds een werkaanvraag opgemaakt voor het ontwerpen en aanbrengen van een informatiebord aan de inkom…”.
  2. Vuilnisbakken te plaatsen. “… De bevoegde stadsdiensten hebben inderdaad wel nog geen vuilnisbakken ter hoogte van de nieuwe parking geplaatst. Deze diensten bekijken nu waar er nood is om eventueel nog bijkomende bakken te plaatsen.”
  3. Het politielogo te plaatsen, daar veel Assebroekenaren niet eens weten dat het politiedistrict van Assebroek in het wijkcentrum is ondergebracht. “Het aanbrengen van een politielogo was voorzien in het concept. De gebouwendienst onderzoekt de mogelijkheden voor de plaatsing aan de voorzijde van het gebouw, op de gevel ter hoogte van de Dries.”

Na 11 maanden geduld dring ik aan om dit dossier prioritair af te handelen.

Antwoord ontvangen op 08/05/2015

We opteren er vanuit de dienst Patrimoniumbeheer voor om alle vragen van de diensten (politie, bevolking, bibliotheek, cultuur, sport en cafetaria) te bundelen zodat we één ‘masterplan’ signalisatie kunnen uitwerken. Dit vergt natuurlijk enige tijd om alles op elkaar af te stemmen. Uit het onderzoek van de diensten komt volgende oplossing naar voor:   ° Ter hoogte van de inrit parking een zuil te plaatsen, met verlichting, met vermelding van alle diensten waarbij tevens het logo van de politie zal gebruikt worden.   ° Op  het gebouw een opschrift ‘Wijkcentrum Daverlo’ te bevestigen op de gevel van de cultuurzaal, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is.   ° Ter hoogte van de inkom een bord te plaatsen met aanduiding van alle diensten en hun openingsuren.

Daarnaast spreekt de dienst patrimoniumbeheer met de wegendienst af om tevens in de omliggende straten pijlen te plaatsen met aanduiding ‘Wijkcentrum Daverlo’. Voor deze signalisatie willen ze nog terugkoppelen met de desbetreffende diensten wat betreft hun openingsuren en met de huisstijlcoördinator zodat de signalisatie ook in de nieuwe huisstijl wordt aangebracht. Voor de zuil dient vervolgens nog een vergunning aangevraagd te worden in functie van reclameverordening. Verder is nog de vraag van dienst cultuur om een LED-scherm te bevestigen aan de buitengevel waarop reclame kan gemaakt worden voor fuiven, sportwedstrijden… Dit moet nog budgettair als naar vergunning verder onderzocht worden.

De dienst leefmilieu en de groendienst hebben dit verder onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen om 1 vuilnisbak (met extra module voor asbak) te plaatsen ter hoogte van de inkom, én een tweede vuilnis- en asbak ter hoogte van de doorsteek naar de politie. De groendienst zorgt voor de levering en plaatsing.