Zitbank langs het kanaal Gent-Oostende te Sint-Andries (II)

Op 22 mei ll. bracht ik jullie op de hoogte van de uiterst onveilige situatie rond de rustbank die staat opgesteld op het kruispunt met de Grote Moerstraat (route Brugse Ommeland, knooppunt21). Mijn vraag was toen om iets te ondernemen aan deze onveilige situatie.

Op 31 juli ll. kreeg ik van jullie het antwoord dat mijn suggesties werden bezorgd aan de Vlaamse Waterweg n.v. In haar antwoord van 19 september ll. werd mij medegedeeld dat mijn vraag viel onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Na mijn schrijven op 31 oktober ll. naar de Vlaamse Landmaatschappij ontving ik op 9 november ll. via mail van de VLM het antwoord. Daarin staat vermeld: “De zitbank langs de Vaartdijk Zuid t.h.. de Grote Moerstraat werd in het kader van het landinrichtingsproject ‘Brugse Veldzone’ als onderdeel van de ‘Groene fietsgordel Brugge’ door ons effectief geplaatst. Ondertussen werden deze werken definitief opgeleverd en moet ik u melden dat het dagelijks onderhoud en beheer werd overgedragen aan de stad Brugge (de groendienst) sinds 2015. Het is dan ook de bevoegdheid van de stad om verder uw suggesties in overweging te nemen.”.

Daar uiteindelijk aan de stad Brugge sinds 2015 het dagelijks onderhoud en beheer werd overgedragen is onze stad de juiste instantie om mijn suggestie opnieuw in overweging te nemen.

Ik herhaal dus mijn vraag van 22 mei ll.: willen jullie iets doen aan de onveiligheid rond die zitbank? (In bijlage: mijn vraag aan de VLM en hun antwoord.)

Dank vooraf voor een spoedig antwoord. Want ondertussen zijn we alweer zes maanden verder.

Geen antwoord ontvangen