Zitbank langs het kanaal Gent-Oostende te Sint-Andries

Langs het kanaal Gent-Oostende op de kruising met de Grote Moerstraat (route Brugse Ommeland, knooppunt 21) staat er een rustbank opgesteld. Veel fietsers en wandelaars, met kinderen of kleinkinderen, houden er halt om iets te nuttigen of even te rusten. Het is er aangenaam toeven aan die oever (in bijlage 2 foto’s).

Maar voorzichtigheid is hier zeker geboden. Kinderen wagen zich soms te ver maar ook volwassenen kunnen er uitglijden op het (soms) natte gras.

Om het gevaar voor hen tot een minimum te beperken stel ik voor dat het stadsbestuur tussenkomt bij en aandringt bij de bevoegde dienst (Waterwegen en Zeekanaal of Brug WenZ?) om:

  • daar een omheining van een paar meter te plaatsen;
  • een reddingsboei te plaatsen
  • een ook een vuilnisbak.

Antwoord ontvangen op 31/07/2018

In antwoord op uw schriftelijke vraag kunnen wij melden dat wij uw suggesties bezorgen aan de Vlaamse Waterweg n.v.

Wij houden u verder op de hoogte.