Zware waterschade in de sociale woningen in De Blekkaard te Assebroek

In allerlaatste instantie had ik nog twee vragen toegevoegd aan mijn interpellatie van 26 november ll. De bevoegde schepen kon niet direct antwoorden, maar hij zou deze antwoorden schriftelijk aan mij mededelen. Ter herinnering dien ik deze twee vragen opnieuw in.

  • De stank in veel van die huizen is niet meer te harden, niettegenstaande de huizen constant worden verlucht. Er werden wel door Vivendo elektrische ontvochtigers geplaatst. Maar werd er ook een luchtzuiveringsapparaat in die huizen geïnstalleerd om rondzwervende schimmelallergenen te filteren?
  • De meeste getroffen gezinnen slapen niet meer in de vochtige en beschimmelde kamers. Schimmelvorming in huizen is gevaarlijk en sommige schimmels zijn heel giftig! Zij kunnen astma-aanvallen uitlokken bij astmapatiënten die allergisch zijn voor schimmels. Blootstelling aan schimmelsporen zorgt voor irritatie bij alle personen zoals o.m. geïrriteerde ogen, geprikkelde en geïrriteerde huid, een gevoelige en geïrriteerde neus, een geïrriteerde keel, overgevoelige en geïrriteerde longen. Werden schimmeltesten uitgevoerd om onder meer te weten te komen met welke schimmels we te maken hebben?

Geen antwoord ontvangen