Zwerfvuil en onkruidoverwoekering in de Kerkdreef te Assebroek

Gisteren, tijdens een wandeling in de Assebroekse Meersen, trof ik heel wat zwerfvuil aan in de Kerkdreef (tussen het pas nieuw geplaatst busschuilhuisje en de Groene Wijk). Ook de overwoekering van onkruid en gras op het voetpad viel mij op. Er bevindt zich heel wat zwerfvuil op het voetpad, in de greppel, in de aanpalende weide en de overkant van de dreef (oever van de beek). Verder bevinden er zich nog resten van verkeersborden (niet ver van het bushokje) van de aannemer die destijds werken uitvoerde. Het voetpad in de Kerkdreef is vijf tegels breed, doch op vele plaatsen zijn er maar twee tegels begaanbaar. Moeders met een kinderwagen en rolstoelgebruikers zijn verplicht om op de rijweg te lopen, wat uiteraard niet veilig is.

Mag ik aandringen om dit ter plaatse eens nader te bekijken en het nodige te ondernemen om ook dit deel van Assebroek terug haar glans te geven? (In bijlage zend ik – ter staving – ook digitale foto’s door.)

Antwoord ontvangen op 23/02/2016

Alle zwerfvuil en de achtergelaten verkeerssignalisatie in de Kerkdreef werden door de reinigingsdienst verwijderd op 25/01/2016. Het onkruid op het voetpad en in de greppels is in principe te verwijderen door de eigenaar. Deze verplichting wordt opgevolgd door de preventiedienst, die volgend antwoord formuleerde: “Er wordt vastgesteld dat niet alle Bruggelingen de stoep en de greppel proper onderhouden en onkruid verwijderen.” Met de sensibiliseringsactie van de Stedelijke Preventiedienst wil het stadsbestuur oproepen om hier toch werk van te maken. Daarvoor beroept het stadsbestuur zich op de politieverordening waarin bepaald wordt dat alle eigenaars, huurders of vruchtgebruikers van woningen in Brugge erover waken dat de voetpaden, straatgoten en riolen proper blijven. In eerste instantie willen we dat doen door een kaartje te bussen bij huizen waarvan de greppel en/of voetpad wel een beurt kunnen gebruiken. Het is niet altijd evident om overal snel zichtbaar resultaat te krijgen. Dit kan ook afhangen van externe factoren. Zo ook wat de locatie Kerkdreef-Assebroekse Meersen betreft. Dit domein werd verworven door het Vlaams Gewest (Agentschap voor Natuur en Bos) aan wie we eind augustus de vaag gesteld hebben om de aanpalende voetpaden van onkruid te willen ontdoen. Intussen heeft de Stedelijke Preventiedienst een mail gestuurd met de vraag om de voetpaden te onderhouden. De Stedelijke Preventiedienst volgt dit dossier verder op.