Kerk of staat: wie doet het slechtst?

Toen onlangs een nieuwsbericht over nieuw ontdekte informatie over schilder Jan Van Eyck opdook, moest ik onwillekeurig een ingebeelde lijn trekken naar EU-landen Hongarije en Polen. Een vorser ontrafelde in de archieven van het Vaticaan dat Jan Van Eyck voor zijn (laatste) biecht veel geld veil had. Hij wilde, tegen de geplogenheden van zijn sociale status in, op hetzelfde voetstuk worden geplaatst als vorsten en consoorten en richtte zich in zijn verzoek rechtstreeks tot de paus. De kerkleider zag er geen graten in mits een immense afkoopsom voor zijn zonden zou worden betaald. En zo geschiedde, en een half jaar later lag Jan Van Eyck aarde te worden.

De hypocrisie van de kerk in de EU is bijna tastbaar. Na enkele decennia van kleine en grote schandalen hingen steeds meer christenen hun vertrouwen aan de kapstok. Pedofilie, tot pakweg 20 jaar een vrij onbekend begrip bij de grootste adepten van het christendom, bleek schering en inslag bij de arme en de rijke clerus. En ze bevonden zich tussen ons, de priesters en proosten, de bisschoppen en prelaten. De grote baas deed er werkelijk alles aan om een dekseltje  te vinden voor het potje waaruit de geest was ontsnapt, tevergeefs. Tot op vandaag komen heel onfrisse praktijken aan het licht, nog meer perverte verhalen uit de hele wereld bevestigen kindermisbruik, zelfs kindermoord in afgelegen gemeenschappen.

Twee buitenbeentjes in de EU, niet toevallig uit het Oostblok, stemden een wet die homosexuelen en transgenders buiten de eigen gemeenschap stoot. Hongarije verbiedt HLBGTI’s om minderjarigen aan te spreken. Doen ze dat niet worden ze meteen als pedo’s geëtiketteerd. En vervolgd. Dat andere zéér katholieke land Polen, dat dankzij de Duitsers over de grootste chemische fabrieken ter wereld beschikt, zet diezelfde gemeenschap HLBGTI’s op de zwarte lijst. Ook zij hoeven niet te hopen op werk in eigen land. Naar het schijnt zou hun regering hebben overwogen om een spin-off van die andere ster, die minstens 9 miljoen levens heeft gekost in WO II, te verplichten. 

En laat het nu nét diezelfde kerk zijn die, wars van hun eigen schandalen, meeheult met hun autocratische leiders! De kerk spint er garen uit, zodat de aandacht wordt afgeleid en de brave kerkganger devoot wekelijks zijn kleverige cent in de kerkschaal werpt. En waar, steeds feller, van de kansel wordt gepredikt dat HLBGTI-mensen verdorven mensen zijn en het vanzelfsprekend verdienen om rechtstreeks richting hel te worden verbannen.


Recente blogposts

Hugo in je mail

Ik schrijf me in voor:*

Loading