,

Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten in Brugge

Leegstand is een groeiend en hardnekkig probleem in Vlaanderen, met name in steden en dorpen waar gebouwen langdurig leegstaan en verloederen. Dat is niet alleen een esthetisch probleem, maar ook een economisch en sociaal probleem. Leegstand drukt de waarde van de omliggende panden, trekt criminaliteit aan en zorgt voor een negatieve en verloederde uitstraling van de buurt.

Voka en het stadsbestuur blijven krampachtig volhouden dat er grote nood is aan nieuwe bedrijfsterreinen in Brugge en dat daarvoor landbouwgrond, natuurgebied, open ruimte en beschermd erfgoed moet opgeofferd worden. Er zou zich in Brugge zowaar een kroniek van de aangekondigde economische dood voltrekken indien we dat niet doen. We krijgen een ‘Bruges la Morte’ beweert Voka-voorzitter van regio Brugge Xavier Vanneste. Klopt het wel dat er dergelijke behoefte is aan nieuwe bedrijfsterreinen? Dat Brugge, net zoals Roeselare en Kortrijk, een industriële periferie moet ontwikkelen om te vermijden dat ondernemers hier wegvluchten en zich elders vestigen? 336 hectare bedrijfsruimte in West-Vlaanderen stond in 2021 leeg of was verwaarloosd.

Maar hoe zit het voor Brugge? Wij vroegen de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfspanden op bij stad Brugge en ontvingen de cijfers. In april 2023 telde Brugge 20 leegstaande panden, waarvan 15 bovendien verwaarloosd zijn. In Brugge 10 bedrijfsruimten; in Lissewege, Sint-Kruis en Dudzele elk 2 bedrijfsruimten; in Koolkerke, Sint-Andries, Sint-Michiels en in Assebroek elk 1 bedrijfsruimte.

Toch een bedenking hierbij. Misschien is het ook wel zo dat het lucratiever is om op de bestaande bedrijfspercelen nieuwe vastgoedprojecten te realiseren met luxe appartementen, zoals we op veel plaatsen in Brugge zien. En misschien is het voor een ondernemer goedkoper om een loods op een stuk ongerepte natuur of grasland te bouwen dan eerst de huidige panden te slopen en te saneren? Bestaande bedrijfsterreinen omzetten naar woongelegenheden doet de kassa rinkelen. Want bouwgrond met appartementen is 100 keer meer waard. Daarnaast is het natuurlijk ook interessant om weiland of natuur om te zetten naar bedrijfsterreinen, want ook met dergelijke transacties kan men de waarde van de grond vele malen vermenigvuldigen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen moet men toch eens nadenken over hoe men in Brugge spaarzamer kan omgaan met ruimte, zonder dat meteen op enge wijze te interpreteren als het realiseren van ‘intensieve verkavelingsprojecten en het optrekken van de bouwhoogte voor appartementsgebouwen’? Wordt het geen hoog tijd dat men de realiteit eens vanuit een ander perspectief benaderen dan louter hoeveel geld kan worden verdiend met vastgoedprojecten?

Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is!


Recente blogposts

Hugo in je mail

Ik schrijf me in voor:*

Loading